Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022



Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID son sayısında yayınlanan bu yazıda sigara içmenin genel olarak S. pneumoniae taşıyıcılığını arttırdığını, H. influenzae taşıyıcılığına etki etmediğini gösterilmekte..
Yaşlı hastalarda yapılan bu çalışmada hastanelerde hipo ve hiperglisemi tedavisi alan ve antibiyotik kullanmış hastalar araştırılmış. Buna göre hipoglisemi riski Gatifloxacin'de en yüksek iken, levofloxacin'de hafif artmış, moxifloxacin, ciprofloxacin, ve sefalosporinlerde ise yok. Hiperglisemi riski ise sadece Gatifloxacin alanlarda belirgin dercede yüksek bulundu.
Haematologica dergisi son sayısında İsveç'ten yayınlanan bir yazıda MASSC skoruna göre düşük riskli nötropenik hastaların evde tedavisi değerlendirilmekte.
Son yıllarda eski patojenlerin çok daha virulan bir şekilde ortaya çıkması olağan hale geldi. Karşımızda yeni bir aday var; Clostridium difficile. NEJM son sayısında yüksek mortalite ve morbiditeye sahip, klonal Clostridium difficile salgını ile ilgili 2 ayrı makale yayınlandı. Ayrıntılar içerde..
Bakteremi ataklarının %0.5-9’unu anaeroplar oluşturmaktadır ancak kanser hastalarında çok az veri elde edilebilmektedir. Bu çalışmada üçüncü basamak onkoloji merkezinde 6 yıllık periyotta retrospektif olarak cerrahi dışı tedavi alan kanser hastalarında anaerobik bakteremi insidansı araştırılmıştır.
Edirne'de yaşanan ve yenidoğan ölümlerine neden olan Serratia sepsisine ilişkin literatürden seçmeler
Febril nötropenide ampirik anti-Gram-pozitif antibiyotik tedavisinin değerini tayin etmek için yapılan sistematik derleme ve randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizi.
Düşük sıklıkta görülmesine karşın derin boyun infeksiyonları yüksek mortalite hızı ile ilişkilidir. Kliniği uygun olan hastalarda ihtimal olarak düşünülmelidir.
Nocardiosis hem immun sistemi baskılanmış hem de normal kişilerde fırsatçı infeksiyonlar yapan bir etkendir. Bu yazıda nocardiosise ilişkin klinik tablolar, altta yatan hastalıklar, radyolojik bulgular, antimikrobiyal duyarlılık ve tedavi bilgileri yeralmaktadır.
Corynebacterium striatum (CS) hem immun sistemi normal hem de baskılanmış kişilerde ciddi infeksiyonlarla ilişkili bir patojendir.