Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
MRSA, VRE,dirençli S.pneumoniae, VISA, VRSA derken gram pozitif patojenlerle oluşan ciddi infeksiyonların tedavisi giderek güçleşmektedir. Derginin Mayıs sayısında gram pozitifler var.
S.aureus nasal taşıyıcı olan ve olmayan kişilerde bakteremi riski ve sonuçlara ilişkin bir çalışma
Daha önce Japonya Febril Nötropeni kılavuzunun yayınlandığını sayfamızda duyurmuştuk, buradan bir makale özeti...
15 klinik çalışmanın metaanalizinde oral antibiyotiklerin düşük riskli febril nötropenik hastalarda, parenteral antibiyotikler kadar etkin olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Nadir etken olarak gördüğümüz K.kingae'nin pediatrik hastalarda bir patojen olarak daha sık görülmeye başladığına dair bir makale...
Bu derlemede, siprofloksasinin pediyatrik kanser hastalarında infeksiyonların profilaksi ve tedavisinde kullanımı tartışılıyor.
Supportive Care in Cancer dergisinde çıkan bir yazıda Febril nötropenik hastada probiyotik kullanımının güvenli ancak etkisiz olduğu gösterildi.