Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Danimarka'da IBD olan 74,156 hasta yaklaşık 1.5 milyon IBD olmayan hasta ile karşılaştırılmış. Sonuçta bu gruba da tanı sırasında streptokok aşısı gerekebilir.
 Lancet Infectious Diseases Dergisi'nin Ocak 2016 sayısında yayınlanan bir derleme Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde tularemi ile ilgili ayrıntılı veri ve bilgileri kapsıyor. 
Florokinolonların kardiak aritmi, periferik nöropati ve kognitif bozukluk yan etkileri ile ilgili daha ciddi uyarı yapılması gerektiği belirtilmekte.
Ağır hastalar, obez hastalar, yaşlılar ve kistik fibrozisli hastalar en çok yararlanabilecek gruplar. Bet-laktam antibiyotik serum düzeyinin ölçülebildiği merkezlerde, serumdaki serbest antibiyotik düzeyinin, iki doz arasındaki sürenin tamamında antibiyotiğin MIC değerinin üzerinde olması hedeflenmeli. Bu türden bir doz rejimi, klasik antibiyotik dozlarının çok üzerinde kullanımı gerektirebilir.
Malignitesi olmadan nötropenik olan çocuklarda ciddi bakteriyel infeksiyonlara bakılmış. Bu grupla nötropenik olmayanlar arasında fark olup olmadığını araştıran bir çalışma. 
 Malignitesi olmayan çocuklarda ciddi bakteriyel infeksiyon riskine bakılmış..
 Altı merkezde MSSA bakteremisinde Sefazolin'e karşı Kloksasillin etkinliği kohort çalışmada karşılaştırılmış. 
Febril nötropenik veya hematopoetik kök hücre nakli yapılan VRE kolonize hastalarda ampirik linezolid kullanımı işe yarıyor mu?  
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir derleme bakteremi tanısının kan kültürleri aracılığıyla hızla konulabilmesi için geliştirilen yeni yöntemleri anlatıyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir derleme, serum prokalsitonin düzeylerinin bakteremi tanısındaki rolünü irdeliyor.