Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makalede İtalya'da 9 büyük hematoloji merkezinde 2009-2012 yılları arasında  hematolojik kanserli hastalarda saptanan bakteremilerin epidemiyolojisine ilişkin verileri sunuyor.
 Yapılan çalışma gerçek MR-CoNS infeksiyonlarının tahmin edilenden çok olduğunu göstermekte.
 The New England Journal of Medicine'ın 27 Kasım 2014 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, sinir sisteminin bakteriyel infeksiyon sırasında ortaya çıkan bazı moleküller aracılığı ile infeksiyon varlığını tanıdığı ve immün sistemi modüle ederek yanıt verdiğini anlatıyor.
 JAMA'da yayınlanan yazıda relaps olan C. difficile infeksiyonlarında oral alınabilen, dondurulmuş feçesin yararlı oldugu göterildi.
 Hastane dışında gönde tek doz yüksek doz Vankomisin kullanımının uygun olup, olmadığı araştırılmış..
TB menenjit tedavisinde Linezolid içeren ve içermeyen tedavi rejimleri karşılaştırılmış. Arada önemli fark var.
İki test bakteriyel infeksiyonların ayırımında yararlı değil ancak erken saptamada prokalsitonin CRP'den daha iyi iken, CRP ciddi infeksiyonları belirlemek için daha uygun..
 NEJM'de yayınlanan CDC kaynaklı bir araştırma, Azitromisin'in kardiyovasküler olayları artırmadığını gösterdi. 162,365 Azitromisin alan hasta almayanlarla karşılaştırıldı.. 
ASCO'da sunulan 3 konu CME aktivitesi olarak yayınlandı. Program 3 başlığa sahip: Gram-pozitif bakteri (S. aureus, MRSA, enterococci), Gram-negatif bakteri (ESBL- ve karbapenemase-yapan Enterobacteriaceae, P. aeruginosa), ve C. difficile. Konuşmacılar Kenneth Rolston, Thomas Walsh ve Erik Dubberke
Çocuklarda invazif menengokok infeksiyonları ve nötrofil sayısı ilişkisine bakılmış. Nötropeni önemli bir risk faktörü iken, immatür nötrofileri saymayan otomatize sistemlerin kullanılmaması önerilmekte.