Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
P. aeruginosa bakteremisi olan 234 olguda monoterapi ile kombinasyon karşılaştırılmış.
Pubmed/MEDLINE, Embase ve Cochrane veri tabanlarında bulunan 4 çalışmada rifampisin alan 54 hasta, almayan 44 hasta ile karşılaştırılmış. Rifampisin alanlarda tüm sebeplere bağlı mortalite, klinik ve bakteriyolojik başarısızlık daha düşük.
Gebelikte H. influenza az görülmekte (1/200.000) ancak görüldüğü zaman ölü doğum ya da erken doğuma yol açabiliyor.
ABD'de Lyme karditine bağlı 3 ani kardiyak ölüm bildirildi. İki kişiden kornea nakli yapılmış ancak, vericilerde Lyme görülmemiş.
TED'den yaratıcı bir konuşma. Ekte videoyu bulabileceğiniz gibi TED sitesinden (www.ted.com) altyazı ile izleyebilirsiniz. Plastikteki fitalatları parçalayan bakteri binlerce yıl dayanan plastiği yok ediyor.
Çalışma CID'de yayınlandı.
FDA, Telavancin'i hastane ve ventilatör kökenli S. aureus bakteriyel pnömonisi'nde onayladı.
Çok merkezli çalışma AAC'de yayınlandı..
Medscape web sitesinde CDC yorumu olarak yayınlanan bir makale dünyadaki en yaygın zoonotik hastalık olan leptospirosis ile ilgili güncel bilgileri aktarıyor.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2013 sayısında yayınlanan bir makale çoğu VRE özelliğinde olan enterokokların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde >6 mg/kg dozda daptomisin'in etkinlik ve güvenliğine ilişkin veriler sunuyor.