• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Medscape web sitesinde CDC yorumu olarak yayınlanan bir makale dünyadaki en yaygın zoonotik hastalık olan leptospirosis ile ilgili güncel bilgileri aktarıyor.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2013 sayısında yayınlanan bir makale çoğu VRE özelliğinde olan enterokokların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde >6 mg/kg dozda daptomisin'in etkinlik ve güvenliğine ilişkin veriler sunuyor.
MRSA erken mortalitesinde önemli olan faktör uygunsuz antibiyotik tedavisi..
Brusella perikarditi ile ilgili bir olgu serisi International Journal of Infectious Disease'de yayınlandı..
JCM'de ABD'de 2004-2010 arası görülen MSSA'ların moleküler analizi yayınlandı..
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'ninde online yayınlanan bir makale santral venöz kateteri olan hastalarda yeni bir tanı yaklaşımı ile bakteriyel infeksiyonların daha etkin tanınmasını sağlıyor.
Clinical Infectious Diseases dergisinin Aralık 2012 sayısında yayaınlananbir makale yeni tanı almış AML'li hastalarda posakonazol ve itrakonazol profilaksisini karşılaştırıyor.
NEJM'de kontamine mürekkep nedeni ile olusan Mycobacterium chelonae salgını sunulmakta.
Enterohemorajik E. coli O104:H4'e bağlı hemolitik üremik sendrom'da plazmaferez, kortikosteroid ve eculizumab çok yararlı bulunmadı..
Önceden S.aureus ile kolonize olup S. aureus infeksiyonu gelişen hastalarda ek mortalite artışı olmuyor.