Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Konvansiyonel yaklaşımla karşılaştırıldığı zaman erken cerrahi, özellikle büyük vejetasyonlar olan infektif endokardit olgularında daha başarılı..
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makale, kan kültüründe koagülaz negatif stafilokok üremesinin infeksiyon veya kontaminasyon ayırımı için pratik bilgiler içeriyor.
Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir makale 2004-2008 yılları arasında izlenen 752 kök hücre alıcısında gözlenen 93 enterokokal bakteremi olgusunu inceliyor. 
Clinical Infectious Diseases dergisinde yayına kabul edilen bir makalede, erken dönemde başlanan uygun antibiyotik tedavisinin A. baumanni infeksiyonlarında mortaliteyi azalttığı gösterildi. Makaledeki veriler, lokal antibiyotik duyarlılık sonuçlarının önceden bilinmesi ve bu verilere göre erken antibiyotik tedavisinin önemine işaret ediyor.
Brusella tedavisinde doxycycline–streptomycin, doxycycline–rifampin, ve ofloxacin–rifampin karşılaştırılmakta.
Solid organ transplantlarında S. aureus bakteremisi daha iyi sonuç vermekte.
Proceeding National Academy of Sciences (PNAS) USA dergisi'nin Kasım 2011 sayısında yayınlanan iki makale vitamin D düzeylerinde mevsimsel olarak görülen düşüklüğün tüberküloz sıklığını artırdığına işaret ediyor.
Her ne kadar gebe ve postpartumlarda Streptokok infeksiyonları daha ciddi seyretmese de, sıklıkları 20 kat artıyor..
Acil servislerde cilt ve yumuşak doku S. aures infeksiyonlarının karşılaştırılması..
ABD'de 2001-2008 arası tetanoz olgularının incelenmesinde toplam 233 olgu var ve mortalite %13.2. Hispaniklerde 2 kat daha fazla ve IV uyuşturucu alanlarda daha sık.