Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet Infectious Disease'de yayınlanan çalışma Nepal'de yapılmış ve Kloramfenikol'a karşı Gatifloksasin
Toplumsal kökenli C. difficille infeksiyonları ile proton pompa inhibitörleri ilişkisiz.. 
İki ayın üzerinde çocuklarda pürülan menenjit tedavisinde 5 günde yanıt alınıyorsa tedaviyi kesmek mümkün..
Fidaxomicin, bir makrolid antibiyotik olup, Vankomisin ile karşılaştırmalı yapılan 2 çalışmanın sonuçlarının belli olmasından sonra onaylandı.
NEJM'de yayınlanan yazıda 1998-2007 arasında bakteriyel menenjit olguları incelenmiş. Genelde sıklıkta azalma varken, ölümler halen devam ediyor. Ağırlık çocuklardan erişkinlere kaymış durumda.
Avrupa'da Clostridium difficile infeksiyonu: Türkiye verileri de dahil..
Trombosit suspansiyonunda KNS..
Farelerde yapılan çalışmalarda organların bakteriyel temizlenmesi ve hastalık sonucu açısından T ve B hücrelerinin aktivasyonunun yardımcı olmadığı, dentritik hücrenin daha önemli rol oynadığı gösterildi.
E. coli 0157:H7 infeksiyonları bir süre sonra hipertansiyon, böbrek bozukluğu ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırmakta..
CID'de yayınlanan bu derlemede C.difficile için gıdalar ve evcil hayvanların ciddi bir bulaş kaynağı olabileceği belirtilmekte..