• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında nötropenik dönemde verilen florokinolon profilaksisinin nakil öncesi florokinolon dirençli Enterobacterales ile kolonize olan hastalarda bu mikroorganizmalarla gelişen kan akımı infeksiyonunu önlemede yeterince etkili olmadığı tespit edilmiş.  
 The New England Journal of Medicine dergisinin bugünkü sayısında yayınlanan kısa bir makale infeksiyon etkenlerinin yüksek düzeyde duyarlılıkla saptanmasına yarayan yeni moleküler biyolojik teknikleri anlatıyor. 
 1-5 Haziran 2017 tarihleri arasında New Orleans'ta gerçekleşen ASM Microbe 2017 toplantısında yapılan bir sunumda Next Generation sekanslama yöntemi ile kök hücre nakli yapılmış hastaların plazmalarında CMV ve başkaca virüs, bakteri de diğer patojenlerin araştırımasına dair veriler sunuldu. Bu yöntemle 1250'den fazla patojenin klasik yöntemlere kıyasla daha çabuk ve daha kolay gösterilebileceği belirtiliyor.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma 2006-2011 yılları ararsında ABD'de 4 transplant merkezinde kök hücre nakli yapılmış 444 hastadaki infeksiyonların epidemiyolojisini açıklıyor. Makaleye derginin web sayfasından serbest erişim mümkün.
The New England Journal of Medicine'ın 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan bir makale 1888'den bu yana ABD'de görülen infeksiyon hastalıklarının gelişimini ve şu andaki durumuna ilişkin ayrıntılı bilgileri derliyor. 
Clinical Infectious Diseases'in 15 Ekim 2011 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, hematolojik kanserli hastalar ve kök hücre alıcılarındaki infeksiyonlara ve bunlara neden olan çeşitli risk faktörlerine ilişkin bilgileri içeriyor.
3 yıldan fazla Infliximab alan hastalarda P. jirovecii kolonizasyonu artıyor..
Yapılan bir sistematik derlemede Mannoz bağlayan Lektin'in (MBL) pediatrik onkoloji hastalarında febril nötropeni ve infeksiyon açısından bağımsız bir risk faktörü olmadığı gösterildi.
Çocuklarda IRAK-4 ve MyD88 defekti ciddi infeksiyonlara yol açıyor..
Clinical Microbiology Reviews  dergisinin Ekim 2010 sayısında yayınlanan bir derleme immün sistemi baskılanmış kişilerde non-enterik protozoon infeksiyonlarının ayrıntılarını inceliyor.