Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
PLOS ONE’da yayınlanan çalışmada son 10 yıl içerisinde antibiyotik kullanmak ile H. Zoster reaktivasyonunun yakın ilişkisi olduğu gösterildi.
Yeni bir metaanaliz enterovirüsler ile Tip I diyabet ve adacık hücresi otoantikorları arasında yakın ilişki gösterdi. 
Gilead tarafından geliştirilen ve kronik hepatit D tedavisinde etkinliği araştırılan Bulevirtide birleşiğine ait devam eden faz 3 çalışmanın 48 haftalık takip verilerini içeren ön sonuçları yayınlandı. Sonuçlar umut vaadediyor.  
COVID-19 tedavisi için başarılı çalışmalar yapan Oxford Üniversitesi RECOVERY ekibi Maymun Çiçeği Virüsü için çalışmalara başladı.
 Maymun çiçeği virüs infeksiyonu için yeni yayınlanan makaleleri kayıt altına alan ve erişim izni veren Poxreference isimli bir web sitesi mevcut. Bu siteden konuyla ilgili güncel yayınları izleyebilirsiniz...
İngiltere'de 2018-2021 yılları arasında görülen 7 Monkeypox vakasına ait; klinik bulgular, 2 farklı anti-viral ajan kullanımına bağlı klinik yanıtlar ve yan etkiler ve viral bulgular ayrıntılı şekilde raporlanmış.
ESCMID Study Group for Viral Hepatitis (ESGVH) tarafından hazırlanan bu yazıda; 1.10.2021 tarihinden bu yana tüm dünyada 200'ü aşkın çocukta tespit edilen nedeni bilinmeyen akut ciddi hepatitin etiyolojisi tartışılıyor.  
JAMA'da yayınlanan bu çalışmada; 53424 hasta üzerinde yapılan incelemede Rhinovirus, RSV ve Varicella salgınları ile Kawaski hastalığı arasında zamansal bir ilişki olduğu gösterilmiş.  
Bu randomize kontrollü çalışma; kök hücre nakli ve solid organ nakli alıcılarında R/R CMV infeksiyonu tedavisinde maribavir'in araştırmacılar tarafından belirlenen en uygun diğer tedavi alternatiflerinden daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 
Yılda 50-100 milyon semptomatik infeksiyona yol açan ve WHO tarafında toplum sağlığını tehdit eden ilk 10 neden arasında kabul edilen Dengue virüs ile infeksiyonların ve buna bağlı hastaneye yatışların azaltılmasında ilginç bir yöntemin etkili olduğu keşfedilmiş. Sonuçlar NEJM’de yayınlanmış.