Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JID’de yayınlanan çalışmada latent CMV infeksiyonu taşıyıcılığının mortalite üzerine etkisi olmadığı gösterildi.
İngiltere'de yapılan bir çalışma varicella ile karşılaşan ev bireylerinde Zoster sıklığının azaldığını gösterdi. Makale tam metin serbest erişimli.
NEJM'de Coronavirus ile ilgili bir yazı yayınlandı: "A Novel Coronavirus Emerging in China — Key Questions for Impact Assessment"
 Clinical Microbiology Reviews dergisinde yayınlanan bir derleme, transplant hastalarında görülen influenza, RSV, parainfluenza, rhinovirus, coronavirus, adenovirus ve bocavirus infeksiyonlarının tanı, korunma ve tedavisine ilişkin güncel bilgileri aktarıyor.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan resimli bir olgu sunumunda dissemine varicella infeksiyonu olan bir hasta anlatılıyor.
 The New England Journal of Medicine'ın 30 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, tick-born encephalitis virus (TBEV) benzeri hastalığı olan bir hastadan izole edilerek tanımlanan ve Alongshan virus (ALSV) adı verilen yeni bir flavirüs ailesi üyesine ilişkin veriler anlatılıyor.
NIH klinik araştırma hastanesinde 442 immunkompromize hastanın fekal örneklerinde astrovirus, sapovirus, ve norovirus bakılmış. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde çevrimiçi yayınlanan bir derleme viral infeksiyonların yenşi gelişen teknolojiler ışığında moleküler tanısını ve bu yöntemlerin hasta tedavisindeki rolünü irdeliyor.
İnfluenza olgularında kabakulak dışı akut parotit olgularına rastlanmakta. Bu daha çok Influenza A(H3N2) sonrası. Çalışma CID'de yayınlandı. 
 Kısa bir süre önce  tavşan ve maymunlarda etkin olduğu gösterilen tecovirimat (Tpoxx, SIGA Tecnologies) FDA tarafından çiçek hastalığının tedavisi için onaylandı. Amerikan hükümetinin 2 milyon kişiyi tedavi edecek miktarda ilacı stokladığı bildiriliyor.