Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dergisinde yayına kabul edilen bir makale bakteriyel pnömoni ve tüberküloz fizyopatolojisi, epidemiyoloji, tanı ve tedavi konusundaki güncel bilgileir derliyor. Makalenin tam metnini ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
Annals of Emergency Medicine dergisinde yayınlanan randomize bir çalışmada hastane dışında gelişen akut pnömonili hastalarda prokalsitonin izlemi veya ardışık klinik değerlendirme ile antibiyotik kesmeye karar verme arasında toplam tedavi süresi açısından fark bulunamamış.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makalede 1995-2015 yılları arasında izlenen 2348 stafilokokal bakteremili hastaya ilişkin verilerin analizi anlatılıyor.
 British Medcal Journal'da yayınlana bir makale boğmacaya ilşkin güncel bilgiler veriyor.
 Journal of Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makale posakonazol'ün Naegleria fowleri'nin neden olduğu primer amebik meningoensefalit tedavisinde etkili olduğu yönünde güçlü kanıtlar sunuyor...
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme H. pylori infeksiyonunun tanı ve tedavisine ilişkin güncel verileri derliyor.
 Asemptomatik bakteriürisi olan hastaların yönetimine ilişkin IDSA kılavuzu CLinical Infectious Diseases dergisinin web sitesinde erken baskı olarak yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün...
GAMES kohortundan elde edilen veriler incelenerek ayaktan tedavi ile yatırılarak tedavi karşılaştırılmış.
Nötropenik enterokolitte invaziv fungal infeksiyon sıklığı %5.3 ve bunların %20'si İFİ.. 
NEJM'de yayınlanan çalışmada IV veya oral verilebilen yeni antibiyotik Omadasiklin'in toplumsal kökenli pnömonide etkililiği araştırılmış. Avantajı günde tek doz olması.