• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Sağlık" panelindeki tüm konuşmalara Youtube üzerinden serbest erişebilirsiniz.
Yoğun bakımlarda probiyotik kullanımı, probiyotike bağlı kateter infeksiyonları (PACLI) ve ölüm sıklığını artırıyor. 23.000 hastada yapılan analiz CHEST 2022 kongresinde sunuldu.
Lancet Inf Dis dergisinde yayınlanan geniş çaplı kesitsel çalışmanın sonuçlarına göre; kadın editörlerin oranı, bulaşıcı hastalıklar dergilerindeki son ve ilk yazarların kadın olma oranını etkileyebiliyor.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan NIH destekli bir araştırmanın sonuçlarına göre çay tüketenlerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski %9-13 arasında daha düşük olarak gerçekleşiyor. İçilen çay miktarının artması kardiyovasküler, iskemik kalp hastalığı ve inme nedeniyle daha düşük sıklıkta ölüme neden oluyor. 
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan  dizi metaanaliz kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketimi ile kanser, genel mortalite ve olumsuz kardiyometabolik etkiler arasında ancak çok zayıf bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Makalelerin tümüne serbest erişim mümkün.
 Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle ABD'de 33 eyalette 450 elektronik sigara kullanan kişide  yoğun bakım tedavisi gerektirecek boyutta ciddi pulmoner yetmezliğe yol açan, nedeni bilinmeyen bir klinik tablo açıklandı. Şimdiye kadar 6 kişi bu tablo içinde yaşamını yitirdi. Olguların yaş ortalaması 19.
 IDSA'nın dergilerinden olan Open Forum Infectious Diseases'in Nisan 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede 1935-2017 yılları arasında yayınlanan makalelerin metaanalizi ile normal vücut ısısının ne olduğu sorusuna yanıt aranmış. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 JAMA Network Open'da yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma 45 yaş üstü 13.440 erişkine ilişkin sonuçların analizini içeriyor. Günde içilen her 350 ml miktarında doğal meyve suyunun %24 mortalite artışına neden olabileceği gösterilmiş.
 JAMA'da yayınlanan randomize bir çalışmada farklı türde güneş koruyucuların cilde uygulanması sonrasında içindeki aktif madde olan Avobenzone düzeyi FDA tarafından izin verilen 0.5 ng/mL'nin  çok üzerinde serum konsantrasyonlarına ulaşıyor. Bu durumun klinik önemi bilinmemekle birlikte ileri güvenlilik çalışmalarına gerek olduğu belirtiliyor.
 Kronik hepatit B ve kronik Hepatit C'nin en önemli komplikasyonlarından olan ve 5 yıllık %18.5 sağkalımı ile pankreatik kanserden sonraki en öldürücü kanser türü olan hepatosellüler kanserle ilişkili the New England Journal of Medicine'da bir derleme yayınlandı.