Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Ürogenital Klamidya infeksiyonu için 7 günlük klaritromisin'e karşı doksisiklin karşılaştırmasını yapan bir metaanaliz.
İngiltere'de topluma dayalı ulusal bir araştırmada Cinsel Yolla Bulaşan hastalıklar sorgulandığı gibi 8047 kişide idrar örnekleri incelendi.
Hollanda'da yapılan çalışmada alt üriner sistem semptomarı olan kadınlar antibiyotik almayı bir hafta ertelediklerinde hastaların1/3'ünden fazlasında semptomların iyileştiği gözlendi. Çalışmaya katılan 137 kadından 51'i antibiyotik almayı geciktirmeyi kabul etti. Bir haftanın sonunda 28 hasta hala antibiyotik almazken bunlardan 20'sinde semptomlar tamamen kaybolmuştu.  
Cefixime ile N.gonorrhoeae tedavisinde sorun var. JAMA'dan..
Lancet son sayısında Akut pyelonefrit'te 7 güne karşı 14 gün oral Siprofloksasin'i karşılaştıran klinik çalışma sonuçları yayınlandı. 
Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir makale rekürren üriner sistem infeksiyonu olan kadınlarda asemptomatik bakteriüri tedavisinin yapılmaması gerekliliğini gösteriyor.
Archieves of Internal Medicine dergisinde premenopozal kadınlarda TMP-SMX'e karşı Turnayemişi kullanımı kör, randomize bir çalışmada karşılaştırıldı. Yanlış olarak Kızılcık diye de bilinen Cranberry farklı bir yemiş ve Turnayemişi olarak geçiyor..
Dirençli E. coli ve klebsiella suşlarıyla ortaya çıkan üriner infeksiyonların tedavisinde oral antibiyotik seçenekleri günümüzde çok kısıtlı hale gelmiştir. Medscape'de yer alan bir yazı ve eşliğindeki video bu soruna işaret ediyor. Her iki sunuma da Medscape sayfalarından ücretsiz erişim mümkün.
Clinical Infectious Diseases'in Mayıs ayında yayınlanan ek sayısı kandida'ya bağlı üriner sistem infeksiyonlarını konu alıyor.
PLoS Medicine dergisinde yayınlanan bir makale tüm dünya ülkelerinde güncel BCG aşısı uygulamaları hakkında interaktif bilgi sunuyor. Makalenin tamamına ve BCG atlasına serbest erişim olanaklı.