Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Infectious Diseases'in 1 Mart 2011 sayısında yayınlanan kılavuza ücretsiz erişim mümkün. Kılavuz 1999 yılında IDSA tarafından yayınlanan akut sistit kılavuzunun IDSA ve ESCMID işbirliği ile yenilenmesi sonucu geliştirilmiş.
Polimikrobiyal idrar kültürlerindeki E. coli daha patojenik.
Polimikrobiyal idrar kültürlerindeki E. coli daha patojen..
CMR'de yayınlanan bir makale vulvovaginal kandidiyazis ile kandidüri hakkında güncel bilgileri ayrıntılı bir biçimde irdeliyor.
Journal of Antimicrobial dergisinin web sitesinde elektronik olarak yayınlanan bir metaanaliz sistit tedavisinde fosfomisin ve diğer antibiyotiklerin etkisini kıyaslıyor.
Clinical Infectious Diseases'in 15 Haziran sayısında yayınlanan bir derlemede bakteriyel prostatit tedavisi irdeleniyor.
Randomize çalışmaya göre erişkinde sefepim, seftazidim kadar etkin bulunmuş.
Çalışma, yaşlı hastalarda yineleyen üriner sistem infeksiyonlarında (İYE) kızılcık ekstresinin etkisininin düşük doz trimethoprim ile karşılaştırılmasını amaçlıyor.
The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) tarafından yayınlanan bir kılavuz "Hamile olmayan kadınlarda komplike olmamış akut sistit ve akut pyelonefritin tanı ve tedavisi"ne ilişkin önerileri içeriyor. Kılavuzun geniş bir özetine Medscape sayfalarından ücretsiz erişim mümkün.
CDC tarafından yayınlanan kılavuz 4 Ağustos 2006 tarihinde MMWR'da yayınlandı. Kılavuzun tamamaına CDC web sitesinden ücretsiz erişim mümkün.