Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Hollanda'da yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken dönemde yapılan girişim (drenaj) ile walled-off nekroz oluştuktan sonra yapılan girişim kıyaslandığında 6 aylık takipte komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark olmadığı ve geç drenaj yapılan grupta takip sürecinde daha az sayıda girişime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş.  
IDSA Clostridium difficile kılavuzu yayınlandı. ESCMID kılavuzu ise yakında yayınlanacak.
Bu makalenin sonuçlarına göre CDI başlangıç tedavisinde ve rekürran CDI tedavisinde standart fidaksomisin kullanımı diğer tüm tedavi rejimlerine göre daha maliyet etkin olarak tespit edilmiş (Diğer rejimler: standart vankomisin, bezlotoxumab+vankomisin ve extended-pulsed fidaksomisin). 
COMBACTE grubu içerisinde yer alan ANTICIPATE çalışma grubu tarafından yürütülen prospektif kohort çalışmaların sonuçları iki farklı makale olarak Nature Communications dergisinde yayınlandı. 
 APPAC II çalışma sonuçları yayınlandı...
CODA Grubu tarafından 1522 hastada yapılan randomize, noninferiorite çalışmasında antibiyotik alan 10 hastada 3 tanesine cerrahi gerekmiş. Antibiyotik alan grupta komplikasyon daha fazla. Sağlık ekonomisi açısında antibiyotik kullanmak uygun olabilir sonucuna varılmış.
Fransa'da yapılan çalışmaya göre kış mevsiminde Proton pompası inhibitörü kullanmak enterik virüslere bağlı akut gastroenterit riskini artırmakta. 
Kore'de yapılan çalışmada H. pylori eradikasyonunun de novo gastrik kanser oluşumunu azalttığı,düşük HDL'nin ise artırdığı gösterildi. 
 Kedi ve köpeklerde görülen bir tenya infeksiyonu olan Dipilydium caninum nadiren de olsa insanlara bulaşabiliyor. İnfeksiyona ilişkin bir olgu sunumuna The New England Journal of Medicine dergisinin sayfalarından erişilebilir.
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme H. pylori infeksiyonunun tanı ve tedavisine ilişkin güncel verileri derliyor.