Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İlk 2 aşama tedavisine yanıt vermeyen H. pylori olgularında antibiyotik duyarlılığı yapmadan ampirik Levofloxacin kullanımı başarılı.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nin Şubat 2009 sayısında yayınlanacak bir makale C. difficile infeksiyonundaki yeni gelişmeleri ve antibiyotik kullanımı ve diğer risk faktörlerini konu alıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
Daha önce bildirilen tiflit olguları hep immun sistemi bozuk hastalarda. Bu olgu sunumu 72 yaşında sağlam hastada tiflit tanımlıyor.
Meksika'da atık sular ile kirlenen denize giren ve akut olarak hastalanan 29 kişide Echovirus 30 ve Coxsackievirus A1 saptandı. Atık kontrolü iyi olmayan yerlerde denize girilmesi sorun olabiliyor.
Ardışık tedavi, standart tedaviye üstün. Serbest erişimli tam metin meta-analiz...
Medscape web sitesinde yayınlanan yeni bir derlemede C. difficile infeksiyonlarında yeni epidemiyolojik özellikler ve tedavi yöntemleri anlatılıyor.  Bu konuyla ilgili metine,  slayt ve sesli sunumlara Medscape web sitesinden erişmek olanaklı.
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Sağlık Müdürlüğünden araştırıcıların yayınladığı makalede 1995 yılında İzmir'den 25 km uzaktaki bir köyde saptanan salgına ilişkin ayrıntılar anlatılıyor.
NEJM' de yayınlanan yazıda elektif kolorektal cerrahide geçerli olan cefotetan profilaksisi ile uzun etkili bir karbapenem olan Ertapenem profilaksisi karşılaştırılmış.
Clostridium difficile-ilişkili hastalık tedavisi artarak başarısız sonuçlanmakta ve rekürrensler olmaktadır. Konuya ilişkin bir derleme..
Canlı oral Vibrio cholerae O1 El Tor aşı adayı Peru-15 ile güvenilirlik ve immunojenlik üzerine Bengaldeş’te erişkinlerde yapılan bir çalışma