• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 New England Journal of Medicine'ın 3 Aralık 2109 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme nörosifiliz ile ilişkili ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 Journal of Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makale posakonazol'ün Naegleria fowleri'nin neden olduğu primer amebik meningoensefalit tedavisinde etkili olduğu yönünde güçlü kanıtlar sunuyor...
 Bu çalışmada A. baumannii menenjit olan olgularda tigesiklin kullanımı incelenmiş.
 CID'de yayınlanan bakteriyel menenjit'te LP ile ilgi makale tartışma yarattı. Çalışmaya göre 1533 epizoddan 47'sinde (%3) sorun çıkmış. LP öncesi Kranial CT yapılabilir denmekte. Yazılan bir mektupta ise kranial CT herniasyon bulguları yoksa yapılmamalı demekte.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde 10 Nisan tarihinde yayınlanan bir makale 2012-2014 yılları arasında 20 ülkeden 37 merkezin verilerinin analizini içeriyor. 
Science Translational Medicine'de Harvard Üniversitesi'nden araştırıcılar tarafından yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre, yaşlılıkla birlikte geçirgenliği artan kan-beyin bariyerinden mikrorganizmaların beyin dokusuna geçişi söz konusu olabiliyor. Beyin dokusu bu mikroorganizmaları sınırlamak için beta-amilod yapısında bir 'kafes' oluşturuyor. Bu sayede etkisiz hale getirilen mikroroganizmaların dokuya zarar vermesi engellenirken, beta-amiolid dokuda kalarak Alzheimer plaklarına yolaçıyor. 
ID-IRI (Infectious Diseases International Research Initiative) Klinik Araştırma Grubu tarafından yürütülen iki uluslararası çok merkezli araştırma makalesi online olarak yayınlandı. ·      "Managing atypical and typical herpetic central nervous system infections: results of a multinational study" Clinical Microbiology and Infection (CMI) ·      "Cranial imaging findings in neurobrucellosis" İnfection 
 Lancet Infectious Diseases dergisinin web sitesinde  2006-2014 yılları arasında Holanda'da bakteriyel menenjit epidemiyolojisine ilişkin geniş kapsamlı bir araştırma yayınlandı.
Akut felç geçirenlerde infeksiyon sık olmakta. Bu nedenle bu olgulara koruyucu antibiyotik tedavisi yararlı olabilir mi? Bu çalışma soruya yanıt vermekte.
 325 olguda E. coli menenjiti incelenmiş.