Febril Haberler http:/www.febrilnotropeniatr.org Fri, 12 Aug 2022 03:41:51 +0300 Febril tr Artık sözün bittiği yerdeyiz... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5924 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5924 B-D-Glukan rehberliğinde ampirik anti-fungal tedavi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5923 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5923 Persistan veya tekrar eden nötropenik ateşi olan olgularda PET-CT vs Standart CT http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5922 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5922 COVID-19 tedavisinde JAK inhibitörlerinin rolü: Cochrane meta-analiz sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5921 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5921 Yoğun bakımda tedavi edilen septik şok hastalarında C vitamini infüzyon tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5920 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5920 Erişkin HIV ile yaşayan hastalardaki kriptokok menenjiti tedavisinde flusitozin kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5919 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5919 ESBL üreten Enterobacterales kan akımı infeksiyonlarında ertapenem vs diğer karbapenemler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5918 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5918 Bakteriyel prostatit hastasına yaklaşım: CMI derleme makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5917 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5917 Febril Nötropeni olgularında kısa süreli karbapenem tedavisi vs klasik tedavi: Açık etiketli randomize kontrollü çalışma sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5916 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5916 2020-2021 yılları arasında tüm dünyada COVID-19 ilişkili fazladan mortalite http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5914 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5914 İdrar yolu enfeksiyonlarına yaklaşım: CMI'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5913 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5913 Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5912 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5912 İngiltere'de görülen 7 Monkeypox vakası: Lancet Inf Dis. makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5911 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5911 ACTT-4 çalışması sonuçları Lancet Respiratory Medicine'da yayınlandı!!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5910 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5910 Çocuklarda görülen nedeni bilinmeyen akut hepatit vakaları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5909 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5909 ESCMID Study Group for Viral Hepatitis (ESGVH) tarafından hazırlanan bu yazıda; 1.10.2021 tarihinden bu yana tüm dünyada 200'ü aşkın çocukta tespit edilen nedeni bilinmeyen akut ciddi hepatitin etiyolojisi tartışılıyor.  ]]> 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5908 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5908 Kronik aspirin kullanımının sepsis hastalarındaki hayatta kalma üzerine etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5907 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5907 Stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonlarına yaklaşım http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5906 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5906 Persistan MRSA bakteremisine yaklaşım http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5905 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5905 Erişkinlerde piyojenik osteomyelit tedavi kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5904 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5904 Dissemine trichosporosis: CMI'da olgu sunumu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5903 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5903 CRE ile kan akımı enfeksiyonlarında hızlı tanı testi (PCR) ve seftazidim-avibaktam kullanımının etkileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5902 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5902 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ile Kawasaki Hastalığı İlişkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5901 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5901 Temiz ortopedik cerrahi sonrası antibiyotik profilaksi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5900 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5900 AML remisyon indüksiyon tedavisi alan hastalarda primer antifungal profilaksi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5899 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5899 Komplike idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde oral karbapenem (Tebipenem) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5898 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5898 S. aureus bakteremisi ilişkili mortalite: CMI'da yayınlanmış bir meta-analiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5897 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5897 Karbapenemaz üreten Klebsiella pneumoniae kan akımı infeksiyonlarının epidemiyolojisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5896 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5896 HIV + hastalarda kriptokok menenjiti tedavisi: NEJM'de randomize kontrollü çalışma sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5895 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5895 Türkiye'den yayınlanan 2 yeni makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5894 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5894 Omikron vs delta varyant ilişkili infeksiyonların hastaneye yatış ve ölüm riskleri açısından karşılaştırılması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5893 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5893 Malign sifiliz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5892 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5892 Hafif-orta COVID-19 olgularında sotrovimab kullanımı: JAMA makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5891 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5891 14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5890 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5890 IDSA ESBL-E, CRE ve DTR-Pseudomonas aeruginosa tedavi kılavuzu güncellendi!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5889 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5889 Yoğun bakımda kan akımı infeksiyonlarının tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5888 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5888 COVID-19 ilişkili demans http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5887 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5887 FDA çocuklar için yeni bir antiparaziter ilaç onayladı. FDA Consumer May/June 2003 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=367 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=367 NIH COVID-19 Tedavi Kılavuzunu Güncelledi!!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5886 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5886 Sepsis ve septik Şok hastalarında erken antimikrobiyal tedavi ve kaynak kontrolü sağlanmasının etkileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5885 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5885 Long COVID: ESCMID Kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5884 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5884 CPE tedavisinde seftazidim-avibaktam vs en uygun tedavi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5883 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5883 Birçok yeni kuşak beta-laktam beta-laktamaz inhibitörlerinin geliştirildiği günümüzde kolistinin tedavideki rolü http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5882 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5882 Cefiderocol vs. en uygun tedavi: CID makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5881 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5881 Hafif-orta COVID-19 olgularında Molnupiravir kullanımı: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5880 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5880 Daha önce geçirilen SARS-CoV-2 infeksiyonu Omikron'a karşı ne kadar koruyor? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5879 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5879 Gram negatif bakterilerde yeni antibiyotiklere karşı direnç gelişmeye devam ediyor!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5878 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5878 Nedeni bilinmeyen ateş (FUO) NEJM'de derleme makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5877 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5877 Bakteriyel antimikrobiyal direnç ilişkili sonuçların küresel ölçekli analizi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5876 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5876 Ayaktan tedavi edilen hafif COVID-19 olgularında Favipiravir kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5875 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5875 M. tüberküloz, tüberküloz etkeni olmayan mikobakteriler ve C. difficile infeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmekte olan antimikrobiyal ajanlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5874 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5874 Klinik C. difficile izolatlarında yüksek Vankomisin direnci http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5873 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5873 FOREST çalışması sonuçları JAMA Network Open'da yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5872 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5872 Pfizer-BioNTech (BNT162b2) aşısının 5-11 yaş grubunda etkinlik ve güvenlik sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5871 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5871 Türk Toraks Derneğinin Omicron varyantı, COVID-19 ve aşı ile ilgili güncelleme toplantısı YouTube'da yayınlandı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5870 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5870 Omicron varyant: Nature Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5869 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5869 MDR/XDR P. aeruginosa tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5868 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5868 Omicron varyantına karşı 3 doz mRNA aşısının etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5867 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5867 JAMA 2021'de En Çok Görüntülenen Makaleler Listesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5863 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5863 Nadir Lipid Bozuklukları Kursu Duyurusu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5865 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5865 Omikron varyantı hakkında görüş yazısı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5862 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5862 Komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde ertapenem vs. oral fosfomisin http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5861 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5861 Ayaktan tedavi edilen yüksek riskli COVID-19 hastalarında remdesivir kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5860 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5860 Böbrek nakli alıcılarında 3. doz aşılama (homolog vs. heterolog) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5859 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5859 E. coli kan dolaşımı infeksiyonlarının toplum sağlığı üzerine etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5858 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5858 ESCMID Çok ilaç dirençli Gram negatif basil enfeksiyonları tedavi kılavuzu yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5857 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5857 NVX-CoV2373 aşısının faz 3 çalışma sonuçları NEJM'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5856 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5856 COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi edilen ve taburcu olan hastalarda rivaroxaban ile tromboprofilaksi (MICHELLE) çalışması sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5855 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5855 Latent Tüberküloz Enfeksiyonlarına Yaklaşım http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5854 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5854 14. Febril Nötropeni Simpozyumu'nun 2. günü başladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5853 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5853
Ücretsiz katılım ve kayıt için tıklayınız. ]]>
14. Febril Nötropeni Simpozyumu başladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5852 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5852 tıklayınız. ]]> Dirençli bakterilere karşı yeni antibiyotik geliştirme stratejisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5851 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5851 14. Febril Nötropeni Simpozyumu'na ücretsiz katılım linki http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5850 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5850 Toplantıya katılmak isteyenlerin https://febrilnotropeni.serenaslive.com/Account/Register
adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.]]>
3. doz CoronoVac aşısının ortaya çıkardığı immün yanıt ve yan etkiler: Lancet Infectious Diseases Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5849 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5849 Transplant alıcılarında refrakter CMV infeksiyonlarının tedavisinde maribavir'in etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5848 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5848 Septik şok ile presente olan kan akımı infeksiyonlarının tedavisinde uygun ampirik tedavinin nötropenik hastalar için önemi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5847 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5847 COVID-19 ilişkili sepsis http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5846 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5846 SPRING çalışması sonuçları Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5845 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5845 6678 katılımcının dahil edildiği bu randomize kontrollü çalışma; kapalı alanlarda gerçekleştirilen toplu aktivitelerde 3 gün öncesinde hızlı antijen testi ile katılımcıların taranması ve tüm katılımcıların tıbbı maske kullanması ile mesafe önlemleri alınmasa da SARS-CoV-2 bulaş riskinde artış olmadığını ortaya koyuyor. ]]> ChAdOx1 or BNT162b2 ile mevsimsel grip aşılarının birlikte uygulanması: ComFluCOV çalışması sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5844 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5844 Yeni IDSA kılavuzu yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5843 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5843 COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda Aspirin tedavisi: RECOVERY sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5842 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5842 Uzun antibiyotik tedavi sureleri istenmeyen sonuclarla iliskili: CMI'da meta-analiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5841 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5841 Latent romatizmal kalp kapagi hastaligi olanlarda sekonder profilaksi: NEJM Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5840 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5840 Dusuk ve orta gelirli ulkelerde antibiyotik tuketimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5839 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5839 YBU'de SARS-Cov-2 infeksiyon kontrol onlemleri uzlasi raporu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5838 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5838 10 Kasim: Buyuk Ataturk'u minnetle ve saygiyla aniyoruz!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5836 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5836 Karbapenem-direncli Klebsiella pneumoniae: Global epidemiolojisi (CRACKLE-2 sonuclari) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5837 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5837  ]]> SARS-CoV-2 iliskili Toplum Kokenli Pnomonide CURB65 ve PSI kullanimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5835 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5835 Avrupa raporu: İnsanlarda antibiyotik direnci hayvanlarda kullanım ile bağlantılı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4759 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4759 Oncesinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu gecirmenin mRNA asilarindan sonra enfeksiyon gelisim riski ile iliskisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5834 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5834 Temosilin'in sefotaksime kıyasla intestinal mikrobiyota üzerine etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5831 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5831 COVID-19 tedavisinde Fluvoxamine'in erken kullanımının etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5830 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5830 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5826 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5826 14. Febril Nötropeni Simpozyumu Programı Belli Oldu!!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5829 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5829 COVID-19 Aşıları: CMI derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5825 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5825 Ciddi hipoksemik COVID-19 hastalarında 12 mg deksametazon ile 6 mg deksametazonun etkinliklerinin kıyaslanması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5824 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5824 Kan akımı enfeksiyonlarında kullanılabilecek hızlı tanı testleri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5823 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5823 Hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) ilişkili Primer Karaciğer Absesi Patogenezi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5822 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5822 Karbapenem-dirençli Acinetobacter baumannii (CRAB) pnömonisi tedavisinde bakteriofaj kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5821 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5821 Yeni antifungal ilaçlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5820 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5820 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının Tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5819 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5819 Aspergillus infeksiyonları: NEJM'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5818 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5818 Orta Şiddette Toplum Kökenli Pnömonisi Olan Hastalarda Antimikrobial Stewardship Uygulamasının Sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5817 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5817 hastanade tedavi edilen ve orta şiddetli toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda uygulanan antimikrobial stewardship uygulaması geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltırken mortalite üzerine olumsuz bir etki etmiyor. ]]> SCARE-Queensland Üniversitesi Ortak Yürütülen Anket Çalışması Duyurusu!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5816 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5816 Sayın Meslektaşlarımız, 

Sizleri ülkemiz Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji ve Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım hekimlerinin bakteriyemili hastaların tedavi süresine yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz anket çalışmasına davet ediyoruz. Ankete 
https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EXSB48DmMx8y6p  linkinden ulaşıp akıllı telefon veya bilgisayarlarınızdan doldurabilirsiniz. Toplam 16-18 sorudan oluşan anket 10 dk sürmektedir. Kimlik bilgileriniz gerekmemekte ve toplanmamaktadır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
]]>
infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken vs. geç drenaj: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5815 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5815 REMDACTA çalışması sonuçları Intensive Care Medicine dergisinde yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5814 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5814 2021 Sepsis Kılavuzu Yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5813 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5813 ECMO desteği alan COVID-19 hastalarında 90 günlük mortalite: Lancet makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5812 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5812 TNF inhibitör alan hastalarda varicella zoster aşısının güvenliği ve etkinliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5811 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5811 COVID-19 ilişkili aortik tutulum http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5810 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5810 Çocuklarda komplike olmayan alt solunum yolu infeksiyonunda antibiyotik kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5809 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5809 Probiyotik kullanımının (L rhamnosus GG) kritik hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimi Üzerine Etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5808 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5808 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı hatırlatma dozu (3. doz): NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5807 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5807 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5806 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5806 DISCOVERY Çalışması Sonuçları Lancet Infectious Diseases Dergisinde Yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5805 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5805 VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi: Türkiye'den makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5804 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5804 Coronavac ve BNT162b2 aşıları sonrası dinamik IgG antikor pozitifliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5803 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5803 BNT162b2 mRNA aşısının gebelerdeki etkinliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5802 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5802 Febril Nötropeni tedavisinde daptomisin vs. glikopeptitler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5801 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5801 COVID-19 ilişkili Pulmoner Aspergilloz (CAPA): CMI makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5800 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5800 Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş. ]]> 4. Doz COVID-19 aşılama uygulaması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5799 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5799 Türkiye’de uygulanan COVID-19 aşılaması ile ilgili Dr. Murat Akova tarafından IDCM dergisinde dikkat çekici bir editorial kaleme alınmış. ]]> Aşılama sonrası gelişen SARS-CoV-2 infeksiyonlarının profili ve risk faktörleri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5798 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5798 İngilitere’de yapılan geniş çaplı, toplum temelli, prospektif, vaka-kontrol çalışmasının sonuçları aşılama sonrası hastalık geçirilse bile çok daha hafif geçirildiğini destekliyor. ]]> mRNA aşıları COVID-19 ilişkili hospitalizasyonu önlüyor!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5797 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5797 Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde gösterilmiş. ]]> Septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5796 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5796 30 Ağustos Zafer Bayramı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5795 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5795 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı güvenlik verileri İsrail'den yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5794 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5794 COVID-19 ilişkili mukormikoz (CAM) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5793 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5793 Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde yayınlanan derleme yazısında, bu senenin başında Hindistan’da görülen CAM vaka sayısındaki ciddi artışın olası mekanizmaları ve risk faktörleri ele alınıyor.  ]]> Akut solunum yetmezliği nedeniyle yüksek akımlı oksijen tedavisi alan COVID-19 hastalarında prone pozisyonun faydalı olduğu gösterilmiş!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5792 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5792 Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan ve 6 prospektif açık etiketli randomize kontrollü çalışmaya ait verilerinin yeni bir yöntemle (meta-trial) analiz edildiği bu çalışmada; prone pozisyonun bu hasta grubunda entübasyona ilerleyiş ve ölümden oluşan birleşik sonlanım noktası açısından kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu gösterilmiş. Ayrıca her ne kadar mortalite her iki grupta benzer olsa da entübasyona ilerleyiş prone pozisyon grubunda anlamlı bir şekilde daha az görülmüş. 

]]>
Konvelesan plazma ayaktan tedavi edilen yüksek riskli hastalarda hastalık progresyonunu önlemede de etkisiz! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5791 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5791 NEJM’de yayınlanan tek kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; yüksek titre SARS-CoV-2 antikoru içeren plazma tedavisi; acile ayaktan başvuran, 50 yaş üstü veya en az bir komorbiditesi olan, hastalık progresyonu açısından yüksek riskli, semptom başlangıcı üzerinden 7 günden az zaman geçmiş hastalarda hastalık progresyonunu önleme ve diğer ikincil sonlanım noktaları açısından plasebo ile benzer etkinlikte bulunmuş.  

]]>
Hastaneye yatan hastalarda antibiyotik yan etkileri: JAMA Internal Medicine'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4714 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4714 Pfizer-BioNTech (BNT162b2) aşısı HIV ile yaşayan hastalarda da kuvvetli hücresel ve hümoral yanıt oluşturuyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5790 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5790 Clinical Infectious Disease dergisinde yayınlanan bu çalışmada, BNT162b2 aşısı sonrası HIV pozitif hastalarda normal popülasyona kıyasla benzer hümoral ve hücresel bağışık yanıt oluştuğu gösteriliyor. ]]> COVID-19 Ayaktan Tedavisinde İnhale Budenozid kullanımı: PRINCIPLE çalışması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5789 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5789 Lancet dergisinde yayınlanan PRINCIPLE çalışması, yüksek riskli olup ayaktan takip edilen hastalarda inhale budenozid kullanımının faydalı etkilerini ortaya koyuyor. Daha önce ayaktan tedavi edilen hastalarda inhale budenozid kullanımın olumlu etkileri STOIC çalışmasında da gösterilmişti.  

]]>
Üçüncü doz aşılama uygulaması hakkında görüş yazısı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5788 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5788 JAMA’da yayınlanan bu yazıda toplum bazında üçüncü doz aşı uygulamasında bulunan ülkelere global ölçekli önemli mesajlar veriliyor. ]]> Neonatal sepsis tedavisinde düşük ve orta gelirli ülkelerde birinci seçenek antibiyotik tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5787 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5787 Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlanan BARNARDS kohortuna ait bir alt analizde, neonatal sepsis tedavisinde WHO tarafından önerilen ampisilin-gentamisin kombinasyonunun etkin olmadığı ve bu antibiyotiklere karşı direnç oranının çok yüksek olduğu tespit edilmiş. En etkin kombinasyonun seftazidim-amikasin olduğu belirtilmiş. 

]]>
NIH COVID-19 Tedavi Kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5786 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5786 Antibiyotik direnci ile mücadele için radikal ve çok yönlü çözümlere ihtiyaç var! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5785 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5785 İngiltere’den yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; birincil bakım merkezlerinde uygulanan antibiyotik stewardship uygulaması ile geniş spektrumlu antibiyotik kullanımında yıllar içinde belirgin bir azalma olmasına karşın, aynı yıllarda kandan izole edilen E. coli izolatlarında antibiyotik direnç oranları artmaya devam etmiş. 

]]>
Kritik COVID-19 hastalarında tedavi dozunda heparin faydasız: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5784 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5784 COVID-19’a bağlı kritik hastalığı olanlarda tedavi dozunda verilen heparin ile profilaktik doz heparin uygulamaları arasında klinik sonuçlar açısından bir fark yokken major kanama tedavi dozunda heparin alan grupta daha yüksek oranda tespit edilmiş. 

]]>
mRNA aşılarına bağlı miyokardit ve perikardit gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5783 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5783 COVID-19 tedavisinde tofacitinib kullanımı: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5782 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5782 COVID-19 ilişkili akut MI ve iskemik inme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5781 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5781 FACCT çalışması sonuçları Infect Dis Ther dergisinde yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5780 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5780 Açık etiketli randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre; favipiravir+ hidroksiklorokin kombinasyon tedavisi orta-ciddi COVID-19 hastalarının tedavisinde anlamlı bir klinik faydalanım sağlamıyor. 

]]>
Afebril idrar yolu infeksiyonu olan erkeklerde 7 vs 14 gün tedavinin karşılaştırılması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5779 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5779 JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; afebril idrar yolu infeksiyonu olan erişkin erkeklerde ciprofloksasin veya TMP-SMX tedavisinin 7 gün ve 14 gün süreyle uygulanmasının etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş.

]]>
Ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda Canakinumab tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5778 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5778 JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olmaksızın hayatta kalma ve 29 günlük takipte COVID-19 ilişkili mortalite parametreleri açısından canakinumab ve plasebo kolları benzer etkinlikte bulunmuş. 

]]>
COVID-19 aşıları delta varyanta karşı ne derece etkili? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5777 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5777 NEJM’de yapılan gözlemsel bir çalışmada, özellikle iki doz uygulanan BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısının delta varyanta karşı ciddi anlamda koruyucu olduğu gösterilmiş.  

]]>
SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarındaki sekans analizlerinin sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5776 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5776 Şimdiye kadar tanımlanmış SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarında ilk infeksiyon dönemi ile reinfeksiyon veya persistan infeksiyon dönemlerinde izole edilen virüslerde tüm genom analizi yapılmış ve viral evrimin özellikleri ortaya konulmuş. 

]]>
CoronoVac aşısı gerçek yaşam verileri NEJM'de yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5775 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5775 Şili’de 10 milyonun üzerinde 16 yaş ve üzeri kişinin dahil edildiği geniş çaplı prospektif kohort çalışmada; CoronoVac aşısının gerçek yaşam verileri değerlendirilmiş. Bu çalışmaya ait sonuçlar, CoronoVac Türkiye Faz 3 çalışma sonuçları ile paralellik gösteriyor.]]> CoronoVac Türkiye sonuçları Lancet'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5774 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5774 Türkiye’de yürütülen; CoronoVac aşısı çift kör, randomize, plasebo kontrollü, faz 3 çalışmanın sonuçları bir yorum yazısı ile birlikte Lancet’te yayınlandı. Ayrıca çalışmayı yürüten araştırmacılardan Prof. Murat Akova’nın 31. ECCMID’de düzenlenecek olan Lancet oturumunda bu çalışmanın sonuçlarından bahsedeceği konuşmasını dinlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bu oturum 11 Temmuz 2021 saat 15:30’da gerçekleştirilecektir.

]]>
BACTCOVID çalışması sonuçları CMI?da yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5773 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5773 İspanya’dan yapılan bu prospektif kohort çalışmada, ciddi COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede yatan hastalarda; kortikosteroid, tocilizumab ve bu iki ilacın kombine kullanımı kan akımı infeksiyonu riskinde artış ile ilişkili bulunmamış.

]]>
IL-6 antagonistlerinin COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalardaki etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5772 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5772 JAMA’da yayınlanan 27 çalışmanın (n=10930) değerlendirildiği bir metaanalizin sonuçlarına göre; hastanede yatan COVID-19 hastalarında tocilizumab içeren tedaviler daha düşük 28. Gün mortalite oranları ile ilişkili bulunmuş.

]]>
mRNA aşılarının sağlık çalışanları üzerindeki gerçek yaşam verileri NEJM'de yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5771 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5771 Novavax aşısı Faz 3 çalışma sonuçları NEJM'de yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5770 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5770 Karbapenem-dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKp) ile rektal kolonize hastalarda kan akımı infeksiyonu gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5769 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5769 CMI’da yayınlanan bu çalışmada; KDKp ile rektal kolonize hastalarda 30 günlük takipte aynı kolonizan bakteri ile kan akımı infeksiyonu gelişimi, klasik risk faktörlerinin yanı sıra bakteriyal klonun tipi ile de yakından ilişkili olarak bulunmuş.

]]>
IDSA Clostridium difficile kılavuzu yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5768 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5768 REMAP-CAP (Tocilizumab/Sarilumab/Anakinra) çalışması sonuçları MedRvix'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5766 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5766 Organ yetmezliği olan ve YBÜ’de izlenen COVID-19 hastalarında tocilizumab ve sarilumab kullanımı hayatta kalım ve daha kısa süre organ desteği ihtiyacı parametreleri açısından etkin görünüyorken, Anakinra’nın bu hasta grubunda etkili olmadığı gösterilmiş. 

]]>
SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 (Alfa) daha kötü klinik sonuçlarla ilişkili!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5767 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5767 İngiltere’den yapılan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre B.1.1.7 variantı ile oluşan infeksiyonlar daha yüksek oranda 28 günlük mortalite ve yoğun bakım ünitesine yatışla ilişkili. Diğer yandan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalara ait sonuçlar (Örn, 28 günlük mortalite) varyantın türünden etkilenmiyor. 

]]>
COVID-19 ilişkili Mukormikoz hakkında ECMM/ISHAM önerileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5765 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5765 ECMM (European Confedaration of Medical Mycology) /ISHAM (International Society for Animal and Human Mycology) son zamanlarda özellikle Hindistan’da artan COVID-19 ilişkili Mukormikoz olgularından sonra düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalığın klinik yönetimi ile ilgili önerilerini Mycoses dergisinde yayınladı. 

]]>
Siroz hastalarında sıkça görülen infeksiyon hastalıkları ve patogenezi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5764 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5764 COVID-19 sonrası 6 aylık takipte ortaya çıkan sağlık sorunları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5763 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5763 Nature’de yayınlanan bu çalışmada COVID-19 sonrası ilk 30 gün hayatta kalan hastaların 6 aylık takiplerinde kontrol gruplarına kıyasla daha sık görülen sağlık problemleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuş. ]]> COVID-19 sonrası gelişen humoral bağışık yanıt 1 seneye kadar devam ediyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5762 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5762 Nature’de yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre SARS-CoV2’ye karşı gelişen humoral bağışık yanıtın en az 1 sene devam ettiği gösterilmiş. Ayrıca bu kişiler içinden sonradan mRNA aşısı olanlarda humoral bağışık yanıtın (endişe verici varyantlara karşı olan humoral bağışık yanıt dahil) ciddi anlamda güçlendiği tespit edilmiş. 

]]>
AmpC aracılıklı sefiderekol MIK değerlerinde artış ve direnç gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5761 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5761 Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan çalışmada, DTR P. aeruginosa izolatlarının bazılarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrasında oluşan AmpC omega loop mutasyonları ile ilişkili sefiderekol, seftazidim-avibaktam ve seftolozan-tazobaktam MIK değerlerinde belirgin artış olduğu gösterilmiş. Bununla birlikte aynı izolatlarda imipenem-relebaktam MIK değerlerinin belirgin düştüğü tespit edilmiş. 

]]>
Dengue virüs ile mücadelede Wolbachia ile infekte sivrisineklerin kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5760 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5760 Yılda 50-100 milyon semptomatik infeksiyona yol açan ve WHO tarafında toplum sağlığını tehdit eden ilk 10 neden arasında kabul edilen Dengue virüs ile infeksiyonların ve buna bağlı hastaneye yatışların azaltılmasında ilginç bir yöntemin etkili olduğu keşfedilmiş. Sonuçlar NEJM’de yayınlanmış. 

]]>
COVID-19 hastalarında aspirin kullanımı: RECOVERY sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5759 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5759 Kolistin+neomisin ile oral dekontaminasyon etkin bir strateji değil! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5758 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5758 Clinical microbiology and infectious disease dergisinde yayınlanan bu çalışmaya çok ilaç dirençli enterik bakteri ile kolonize 105 solid organ nakli alıcısı dahil edilmiş. Oral kolistin+neomisin dekontaminasyon rejiminin 30 günlük takipte çok ilaç dirençli enterik bakterilerle gelişen infeksiyonları önlemede etkili olmadığını gösterilmiş. ]]> ACTION çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5757 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5757 Sefiderekol direnci: CID'de vaka taktimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5756 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5756 Clinical infectious diseases dergisinde taktim edilen bu vakada; safra ve kan kültüründen izole edilen NDM-5 ve OXA-48 taşıyan Enterobacter cloacae izolatlarında sefiderekol maruziyeti sonrası ilk 21 gün içinde muhtemel cirA geninde (katekolat siderefor reseptör geni) ortaya çıkan mutasyonlar neticesinde kazanılmış sefiderekol direnci tanımlanmış. ]]> COVID-19 ilişkili ko-infeksiyonlar, sekonder infeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5753 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5753 BNT162b2 ilişkili humoral ve hücresel immün yanıt http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5752 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5752 Pfizer-BioNtech aşısının 12-15 yaş grubunda etkin ve güvenli olduğu gösterildi!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5751 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5751 NEJM’de yayınlanan faz 3 randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 2 doz BNT162b2 aşısının 12-15 yaş grubunda güvenli olduğu, 2. doz aşılamadan 7 gün sonra COVID-19 gelişimini önlemede %100 etkinliğe ulaştığı ve 16-25 yaş grubuna göre daha yüksek titrede nötralizan antikor oluşumunu sağladığı gösterildi. 

]]>
Protezli eklem infeksiyonlarında antibiyotik tedavisi daha kısa süre uygulanabilir mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5750 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5750 Literatürde ilk kez inaktive COVID-19 aşıları ile ilgili faz 3 RKÇ sonuçları yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5749 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5749 JAMA dergisinde yayınlanan randomize, çift kör, faz 3 çalışmanın sonuçlarına göre; China National Biotech Group tarafından geliştirilen 2 farklı inaktive COVID-19 aşısının (WIV04 ve HB02) 2. doz aşılamanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra PCR ile konfirme semptomatik COVID-19 gelişimini önlemedeki etkinliği %72.8 (%95 CI, 58,1-82,4) ve %78.1 (%95 CI, 64,8-86,3) bulunmuş.

]]>
CORIMUNO-TOCI-1 çalışması 90 günlük takip sonuçları yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5748 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5748 JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları ≥ 3lt/dk oksijen ihtiyacı olan ancak high-flow oksijen veya non-invaziv mekanik ventilasyon desteği almayan hastalarda tocilizumab tedavisinin CRP değeri yüksek olan hastalarda primer bileşik sonlanım noktası ve 90. günde hayatta kalma açısından daha iyi sonuçlarla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Bu sonuçlar özellikle RECOVERY çalışması sonuçlarını destekliyor olması açısından da önem taşıyor.  ]]> SARS-CoV-2 infeksiyonuna karşı gelişen humoral immün yanıt http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5747 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5747 P. aeruginosa bakteremisinde kombine tedavi ile monoterapi arasında fark yok. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5746 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5746 JAC’de yayınlanan çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre B-laktam monoterapi ile B-laktam+aminoglikozid veya B-laktam+kinolon kombine tedavileri arasında klinik sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından fark yok. ]]> Kandidemi olgularında ekinokandilerden fluconazole erken de-eskalasyon yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5745 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5745 İdiopatik pulmoner fibrozis hastalarında antimikrobiyal tedavi uygulaması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5744 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5744 JAMA’da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre IPF standart tedavisine ilaveten TMP-SMX veya doksisiklin içeren bir antimikrobiyal tedavinin rutin uygulanmasının standart tedaviye kıyasla elektif olmayan solunum sistemi nedenli hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede etkisiz olduğu tespit edilmiş. 

]]>
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5743 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5743 RECOVERY-Konvelesan plazma çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5742 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5742 RECOVERY çalışması sonuçları da COVID-19 tedavisinde konvelesan plazma tedavisinin standart tedaviye ilaveten uygulanmasının bir faydasının olmadığını gösterdi.

]]>
Kök hücre nakli alıcılarında kullanılan florokinolon profilaksisi gözden geçirilmeli http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5741 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5741 Hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında nötropenik dönemde verilen florokinolon profilaksisinin nakil öncesi florokinolon dirençli Enterobacterales ile kolonize olan hastalarda bu mikroorganizmalarla gelişen kan akımı infeksiyonunu önlemede yeterince etkili olmadığı tespit edilmiş.  ]]> Günlük pratiği etkilyebilecek bir çalışma NEJM'de yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5740 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5740 Solid organ nakli alıcılarında mRNA aşısı sonrası antikor yanıtları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5739 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5739 COVID-19 sonrası geç dönem sağlık sorunları (Long COVID) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5738 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5738 Santral venöz tromboz gelişimi Oxford-Astrazeneca aşısına özgü bir yan etki değil! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5737 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5737 Amerikan VAERS veri tabanı kayıtlarına göre 2 Mart-21 Nisan tarihleri arasında Janssen/Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan 7 milyon kişiden 12’sinde aşı sonrası santral venöz tromboz geliştiği belirtilmiş. Bu çalışmada 12 vakaya ait klinik bulgular, görüntüleme testleri, laboratuvar sonuçları ve klinik sonlanımlar ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde raporlanmış.

]]>
mRNA aşıları yüz felci gelişim riskini artırıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5736 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5736 Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) farmakovijilans verilerine göre mRNA aşısı olanlarda diğer viral aşılar ve influenza aşısına kıyasla aşı sonrası artmış bir yüz felci geçirme riski yok. Ayrıca şimdiye kadarki tespit edilen rakamlar beklenenin üzerinde de değil.

]]>
Kapalı ortamlarda 1.5 metre mesafe SARS-CoV-2 bulaşını önlemekte yeterli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5735 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5735 Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki; kapalı alanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması bulaşı önlemede yeterli değil. Bu çalışma aynı zamanda kapalı ortamlarda farklı şartlar altında SARS-CoV-2 bulaş riskini ön gören bir uygulamayı da bizlere sunuyor.

]]>
Pfizer-BioNtech ve Oxford-Astrazeneca aşılarının gerçek yaşam verileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5734 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5734 Daha önce İsrail’den yayınlanan Pifzer-BioNtech aşısı gerçek yaşam verilerini destekleyen sonuçlar bu defa İskoçya’dan yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, tek doz aşıdan 28-34 gün sonra hastane başvurusunu önlemede her iki aşı da hayli etkin görünüyor. 

]]>
Seftazidim-avibaktam ile sefiderekol arasında çapraz direnç http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5733 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5733 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bu yazıda KPC pozitif Enterobacterales izolatlarından seftazidim-avibaktam direnci varlığında sefiderekol MIK değerlerinin anlamlı bir şekilde yükseldiği tespit edilmiş. Ayrıca yüksek inokulum varlığında sefiderekol MIK değerinin daha da arttığı belirtilmiş.

]]>
Kişiselleştirilmiş randomize kontrollü çalışma dizaynı (PRACTical) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5732 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5732 Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bu yazıda karbapenem dirençli gram negatiflerin en uygun tedavi rejimlerini belirlemeye yönelik yapılacak olan randomize kontrollü çalışmalar için yeni bir yaklaşım öneriliyor. 

]]>
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5731 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5731 Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının selektif raporlanmasının İYE tedavisindeki önemi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5730 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5730 CMI’da yayınlanan bu makalenin sonuçlarına göre, ayaktan tedavi edilen idrar yolu infeksiyonu olgularının hem ampirik hem de hedefe yönelik tedavi seçimlerini antibiyotik duyarlılık sonuçlarının selektif raporlanması ciddi oranda etkiliyor. Bu durum asemptomatik bakterüri olgularında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için bir araç olarak da kullanılabilir. ]]> SARS-CoV-2 havadan (airborne) bulaşıyor! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5729 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5729 Lancet’te yayınlanan bu yorum yazısında SARS-CoV-2’nin havadan bulaştığını destekleyen 10 kanıt ortaya konulmuş. 

]]>
Randomize Kontrollü Çalışmalarda Antibiyotik Duyarlılık Testleri Nasıl Kullanılmalı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5728 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5728 CDI başlangıç tedavisinde bezlotoxumab ve fidaksomisin kullanımının maliyet-etkinliği analizi: CMI makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5727 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5727 Bu makalenin sonuçlarına göre CDI başlangıç tedavisinde ve rekürran CDI tedavisinde standart fidaksomisin kullanımı diğer tüm tedavi rejimlerine göre daha maliyet etkin olarak tespit edilmiş (Diğer rejimler: standart vankomisin, bezlotoxumab+vankomisin ve extended-pulsed fidaksomisin). 

]]>
Clostridioides Difficile infeksiyonu gelişimini ön gören belirteçler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5726 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5726 COMBACTE grubu içerisinde yer alan ANTICIPATE çalışma grubu tarafından yürütülen prospektif kohort çalışmaların sonuçları iki farklı makale olarak Nature Communications dergisinde yayınlandı. 

]]>
Oxford-Astrazeneca aşısına bağlı immun trombotik trombositopeni gelişim mekanizması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5724 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5724 NEJM’de yayınlanan bu araştırmada, Oxford-Astrazeneca (ChAdOx1) aşısına bağlı olarak PF4’e karşı gelişen trombosit aktive edici faktörlerin immun trombotik trombositopeni gelişimine yol açtığı gösterilmiş. 

]]>
Pfizer-BioNtech aşısı sonrası anne sütüne anti-SARS-CoV-2 antikor geçişi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5723 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5723 İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer BioNtech aşısının ilk dozundan 2 hafta sonra başlanarak 6 hafta boyunca anne sütünde anti-SARS-CoV-2 IgA ve IgG antikor pozitiflikleri sağlık çalışanı olan ve emziren annelerde test edilmiş. İlk dozdan 2 hafta sonra IgA titresinde anlamlı artış olduğu ve ilk dozdan 4 hafta sonra da IgG titresinde belirgin yükselme olduğu tespit edilmiş. Bu antikorların 6 hafta boyunca büyük oranda pozitif seyrettiği ve SARS-CoV-2’ye karşı da nötralizan etkisinin olduğu kaydedilmiş.  ]]> SIREN çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5722 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5722 İngiltere’den yapılan bu geniş çaplı prospektif kohort çalışmanın sonuçlarına göre daha önce COVID-19 geçirmiş olmak infeksiyon riskini %84 azaltıyor ve bu koruyuculuk primer infeksiyonu takiben ortanca 7 ay sürüyor.

]]>
STOIC çalışması sonuçları Lancet Respiratory Medicine'da yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5721 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5721 Açık etiketli faz 2 randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre hafif COVID-19 hastalarına erken dönemde başlanan inhale budenozid tedavisi acil servise başvuru ve hastaneye yatış oranlarını anlamlı şekilde azaltıyor. İnhale budenozid alan hastalarda iyileşme daha hızlı oluyor, ateş daha kısa sürüyor ve COVID-19 ilişkili persistan semptomlar daha az görülüyor. 

]]>
GSBL-Enterobacterales, Karbapenem dirençli Enterobacterales ve tedavisi zor dirençli Pseudomonas aeruginosa tedavisi için IDSA kılavuzu CID'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5720 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5720 Daha önce online olarak IDSA sitesinde yayınlanan kılavuz Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde dün (08.04.2021) yayınlandı.

]]>
Çok ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrası direnç gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5719 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5719 AAC’de yayınlanan bu çalışmada; çok ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrası %80 izolatta seftolozan-tazobaktam direncinin AmpC aracılığıyla geliştiği gösterilmiş. AmpC mutasyonlarının seftazidim-avibaktam’a karşı da çapraz dirence yol açtığı, aynı izolatlarda piperasillin-tazobaktam ve imipenem MIK değerlerinde ise azalma olduğu tespit edilmiş.]]> Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansı gerekli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643