Febril Haberler http:/www.febrilnotropeniatr.org Fri, 05 Mar 2021 04:17:14 +0300 Febril tr Türkiye'de yürütülen Coronavac aşısı Faz 3 çalışması sonuçları açıklandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5695 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5695 HIV ve Tüberküloz infeksiyonu birlikte olan ve rifampisin alan hastalarda Raltegravir ile Efavirenz temelli antiretrovirial tedaviler kıyaslanmış http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5693 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5693 COVID-19 tedavisinde konvelesan plasma etkisiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5692 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5692 REMAP-CAP çalışması NEJM'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5691 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5691 Pfizer-BioNtech mRNA Aşısı Gerçek Yaşam Verisi: NEjM Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5690 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5690 İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş. ]]> COVID-19 için 3 ayrı klinik fenotip: Lancet Infect Dis Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5689 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5689 IDSA tedavi kılavuzunu güncelledi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5688 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5688 Ciddi COVID-19 hastalarında bulaştırıcılık daha uzun sürüyor: CMI Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5687 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5687 İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4 haftaya kadar) tespit edildiği gösterilmiş. Aynı süre hafif ve ayaktan tedavi edilmiş hastalarda maksimum 10 gün olarak tespit edilmiş. Alınan örneklerde uzun süre canlı virüs varlığına yüksek nötralizan antikor varlığında bile rastlandığı belirtilmiş. Bu sonuçlar ciddi hastalar için uygulanması gereken karantina süresini etkileyecek gibi görünüyor. ]]> ChAdOx1 nCoV-19 aşısı ile ilgili yeni bir analiz: Lancet Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5686 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5686 Oxford-Astrazeneca ortaklığının ürettiği COVID-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. 4 ayrı randomize çalışmanın bir arada analiz edildiği bu araştırmaya göre, tek doz aşının etkinliği %76 (22-90 gün arası dönemde) olarak raporlanmış. Eğer aşı 2 doz olarak uygulanırsa; 12 hafta arayla uygulanması daha kısa aralıkla uygulanmasına kıyasla daha etkin (%81,3 vs %55,1) olarak tespit edilmiş.

]]>
COVID-19 ve Toplum Etkinliği... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5685 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5685 Çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı, tamamı TÜBİTAK YouTube Kanalında canlı yayınlanacak etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecektir.

 

 

]]>
Güney Afrika varyantına karşı Çin Aşısı (inaktive virus aşısı) koruyucu mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5684 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5684 Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5683 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5683 Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.

]]>
Bedaquiline ve delamanid tedavilerinin QT üzerine etkisi: Lancet Infect Dis makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5682 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5682 Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.

]]>
mRNA aşıları sonrasında anafilaksi vakaları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5681 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5681 Amerika’da 14.12.2020-18.01.2021 tarihleri arasında uygulanan yaklaşık 9.9 milyon doz PfizerBioNtech ve 7.5 milyon doz Moderna mRNA COVID-19 aşılamasından sonra ortaya çıkan ve CDC tarafından onaylanan anafilaksi oranları raporlanmış.

]]>
RECOVERY-TOCILIZUMAB sonuçları MedRvix'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5680 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5680 RECOVERY-TOCI sonuçları yayınlandı. Buna göre, hipoksemisi ve sistemik inflammasyon bulguları olan (CRP ≥ 75 MG/L) ve hastaneye yatırılan hastalarda Tocilizumab tedavisi, solunum desteği seviyesinden (invaziv mekanik ventilasyon, non-invaziv mekaniz ventilasyon, nazal oksijen) bağımsız olarak 28. güne kadar hayatta kalma ve diğer sonlanım noktaları üzerine olumlu etki yaratıyor. ]]> Yeni ortaya çıkan SARS-CoV-2 variantları mRNA aşılarının düzenli olarak yenilenmesini gerektirebilir: Nature makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5679 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5679 Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.

 

]]>
EIDD 2801, hem akut SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu tedavisi hem de profilaksisinde umut vaad eden bir ajan olarak görünüyor: Nature makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5678 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5678 09.02.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu araştırmada North Carolina Chapel Hill Üniversitesi’nden araştırmacılar immun sistemi başkılanmış farelere cilt altından insan akciğer dokusu enjekte ederek tüm insan akciğer hücre alt tiplerini içeren insan akciğer implantları oluşturmuşlar (LoM). Bu sayede hem SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu patogenezi ve patobiyolojisi hakkında analizler yapmışlar hem de EIDD 2801 molekülünün tedavi ve profilaksideki etkinliğini incelemişler.

]]>
Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda iki farklı skorlama sisteminin infektif endokardit varlığını ön görmedeki başarısı değerlendirilmiş http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5677 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5677 Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.]]> Invaziv Aspergilloz primer tedavisinde isavukonazolden sonra posakonazol de vorikonazole alternatif olarak sunuluyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5676 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5676 26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.

]]>
IDSA COVID-19 tedavi kılavuzunu yeniledi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5675 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5675 11 Nisan 2020 tarihinden bu yana düzenli olarak COVID-19 tedavisi önerilerini güncelleyen IDSA, 03.02.2021 tarihinde COVID-19 tedavi önerileri kılavuzunu yeniledi. 

]]>
Yüksek viral yük, SARS-CoV-2 bulaş riskini ciddi anlamda artırıyor: Lancet Infectious Diseases makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5673 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5673 İspanya’dan yapılan bu araştırmada 282 kümelenme incelenmiş ve SARS-CoV-2 bulaş riskini etkileyen faktörler analiz edilmiş. ]]> 60 yaş ve üzerinde CoronoVac aşısını değerlendiren Faz 1/2 randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma Lancet Infectious Diseases'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5674 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5674 Çin’den yapılan bu araştırmanın faz 1 aşamasında, katılımcılara iki blok halinde 28 gün arayla 3 ug ve 6 ug dozlarda aşı uygulanmış. Katılımcılar 2:1 oranında aşı ve plasebo koluna dahil edilmiş. Faz 1’de (24:24:24) toplam 72 hasta incelenmiş. Faz 2’de ise katılımcılar 2:2:2:1 oranında sırasıyla 1.5 ug (100 hasta), 3 ug (100 hasta), 6 ug (100 hasta) ve plasebo (50 hasta) kollarına dahil edilmiş. En az bir doz aşı olmuş katılımcılarda her aşı olduktan sonraki 28 gün içinde ortaya çıkan yan etkiler birincil güvenlik sonlanım noktası olarak araştırılmış. Birincil immün yanıt sonlanım noktası olarak ise; iki doz aşı olduktan sonraki 28. günde test edilen nötralizan antikor yanıtları değerlendirilmiş.

]]>
Gam-COVID-Vac (Rus aşısı) faz3 çalışmasının ara analiz sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5671 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5671 Aşının etkinliği %91,6. Ciddi COVID-19 gelişimini önlemekteki etkinliği %100. Farklı yaş gruplarında etkinlik daima %87’nin üzerinde. 60 yaş üzerinde etkinlik %91,8. Aşı ilişkili mortalite yok. Aşı ilişkili yan etkiler genellikle grade 1-2 düzeyinde. ]]> MIS-C başlangıç tedavisinde ıv metilprednizolon+IVIG tek başına IVIG tedavisine göre daha başarılı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5672 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5672 İngiltere’den bildirilen konsensus raporunun aksine JAMA’da yayınlanan bu prospektif gözlemsel çalışmada propensity skora göre eşleştirilmiş analizlerde ve duyarlılık analizlerinde IV metilprednizolon+IVIG tedavisi tek başına IVIG tedavisine göre daha başarılı görünüyor.

]]>
Düşük ve orta gelirli ülkelerde 10 farklı patojene karşı uygulanan aşıların sağlık üzerine etkisi araştırılmış http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5670 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5670 98 düşük ve orta gelirli ülkenin değerlendirildiği bu araştırmada 10 farklı patojene karşı uygulanan aşılama programlarının sağlık etkisi bir modelleme çalışması ile ortaya konulmuş. 

]]>
Tüberküloz triajında ve tanısında periferik kandan RNA signature yöntemi ne kadar başarılı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5668 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5668 Güney Afrika’da yapılan 2923 hastanın (1139 RISK11+, 1784 RISK11-) değerlendirildiği çalışmada hastaların periferik kan örneklerinden bakılan RISK11 RNA signature yönteminin tanısal ve prognostik performansları ile RISK11 pozitif olan hastalarda haftalık yüksek doz INH ve rifapentin rejiminin tüberküloz gelişimini önlemedeki başarısı araştırılmış.

]]>
CORIMUNO-ANA-1 çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5669 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5669 Hafif-orta (3lt/dk ve üzeri nazal oksijen alan WHO-CPS skoru 5’in üzerinde olmayan ve yoğun bakım ihtiyacı olmayan) COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede tedavi edilen hastalarda, anakinra tedavisinin standart tedavi ile beraber verilmesinin bir faydası yok.

]]>
2 doz uygulanan aşıların ilk dozları uygulandıktan sonra daha çok insanı aşılamak maksadıyla ikinci doz aşılar birkaç ay ertelenip eldeki aşıları hiç aşılanmamış kişilere uygulamak ne kadar doğru? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5667 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5667 İngilitere’deki uygulamadan sonra The Washington Post’ta Dr. Bob Wachter tarafından kaleme alınmış yazı ile beraber bu konudaki tartışmalar Amerika’da da alevlendi. Acaba elinizde 20 milyon doz aşı olsa, bu aşıları ilk doz aşıyı (prime-dose) olmuş kişileri zamanında aşılamak için mi kullanırsınız; yoksa 20 milyon hiç aşı olmamış kişiyi aşılayıp ikinci doz aşı günü gelmiş kişileri birkaç ay sonra mı aşılarsınız?

]]>
COLCORONA çalışması sonuçları medRvix'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5665 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5665 Ayaktan tedavi edilen hasta grubunda kolşisin kullanımının, hastaneye yatırılma ve mortaliteden oluşan bileşik (composite) sonlanım noktasına etkisinin araştırıldığı randomize kontrollü çalışma sonuçları (COLCORONA) medRvix’te yayınlandı. 

]]>
Çin'de ayaktan tedavi edilen hastalarda antibiyotik tedavilerinin uygunluğu değerlendirilmiş. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5666 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5666 91 ilden 139 ikinci ve üçüncü basamak hastanenin değerlendirildiği bu çalışmada, ayaktan tedavi edilen (poliklinik şartları ve acil servis) hastalara uygunsuz antibiyotik reçetelenme oranı %51,4 olarak tespit edilmiş.

]]>
İran?da 18 ilde yapılmış bir anti-SARS-CoV-2 antikor seroprevalans çalışması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5663 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5663 21.12.2020 tarihinde Lancet Infectious diseases dergisinde yayınlanan bu çalışmada, 5372 temas riski yüksek, 3530 genel toplumdan olmak üzere toplam 8902 katılımcı, duyarlılığı %71.8 ve özgüllüğü %98.2 olan bir ELISA kiti ile anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM antikor pozitifliği açısından taranmış. ]]> İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı Pfizer-BioNTech aşısı etkili mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5664 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5664 Dün bioRvix’de yayınlanan ve henüz hakem değerlendirmelerinden geçmemiş araştırmada, genetiği değiştirilerek İngilitere ve Güney Afrika varyantlarındaki diken proteinlerde meydana gelen kimi mutasyonların elde edildiği 3 farklı varyanta karşı BNT162b2 aşısı olmuş kişilerden elde edilen serum örneklerinde yeterli miktarda nötralizan antikor olduğu tespit edilmiş. 

]]>
Hafif ve Ciddi COVID-19 vakalarındaki immunolojik yanıtın biribirinden farklı olduğunu ve bunun hastalık ciddiyeti üzerine etkisini gösteren bir araştırma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5660 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5660 25.01.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, hafif/orta ve ciddi COVID-19 vakalarında tam kandan elde edilen temel hücresel yapılardaki ve anti-SARS-CoV-2 antikor yanıtlarındaki farklılıklar analiz edilerek ilgi çekici bir immunolojik değerlendirme yapılmış.]]> Amerika'da Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılamasına Karşı Tutumlarını İnceleyen Bir Araştırma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5659 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5659 25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. ]]> Orta şiddetteki COVID-19'da "full" doz heparinle antikoagülasyon profilaktik dozdan daha etkili: NIH çalışmalarının ön sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5654 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5654 COVID-19 hastalarında tedavi yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5656 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5656 Yeni bir adenovirüs vektör aşısının Faz 1-2a sonuçları yayınlandı. NEJM'de makale. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5652 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5652 COVID-19'u ağır geçirenlerde otoantikorlar sorumlu olabilir: Nature News ve medRxiv'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5651 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5651 SARS-CoV-2 çalışmalarında plasebo kolunun devamı konusunda etik sorunlar: JAMA'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5650 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5650 Sistem altyapı güncellemesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5647 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5647 SARS-CoV-2 bulaşını engellemek için araba içinde seyahat ederken camlarınızı açın: Science Advances'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5648 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5648 Sinovac'ın CoronaVac aşısına ilişkin son gelişmeler: Nature News http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5649 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5649 CoronaVac aşısında farklı etkinlik rakamları kafa karıştırıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5646 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5646 Çinli aşı üreticisi Sinovac firması tarafında geliştirilen CoronaVac isimli inaktive aşı ile ilgili Türkiye, Brezilya ve Endonezya'dan yayınlanan etkililik verileri önemli farklılıklar içeriyor.]]> Yeni tanı kanser hastalarında COVID-19 riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5629 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5629 Tocilizumab yoğun bakıma yatan COVID-19'lu hastalarda mortaliteyi azaltıyor. medRxiv 7.1.2021 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5642 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5642 COVID-19'lu yaşlılarda erken başlanan plazma tedavisi ağır hastalığı önlüyor: NEJM'de randomize çalışma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5641 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5641 COVID-19 aşıları: İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü online semineri-6 Ocak 2021 Saat 19:00 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5640 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5640 COVID-19 Guillain-Barre ilişkisi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5633 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5633 Yeni ve daha bulaşıcı olan mutant coronavirus PCR testlerini yalancı negatif yapabilir: Imperial College Raporu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5639 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5639 ]]> Yenidoğanda SARS-CoV-2 geçişi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5637 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5637 JAMA’da yayınlanan çalışmaya göre 127 SARS-CoV-2’li gebe annenin izlenmesinde bebeklere maternal geçiş olmadığı görüldü. Kordon kanında antikor saptanan  77 bebeğin incelenmesinde sadece bir bebekte nukleokaspid’e yönelik IgM görüldü. 88 plasentanın hiçbirisinde virüs saptanmadı.  ]]> COVID taburculuğu sonrası yeniden hastaneye yatış ve ölüm... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5634 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5634 ]]> JAMA'da en çok okunan COVID-19 makaleleri; serbest erişim... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5638 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5638 COVİD, İnfluenza değildir.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5631 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5631 Lancet, 2020 yılı yayınlarını gönderiyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5636 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5636 ]]> WHO, NIH ve IDSA COVID-19 tedavi kılavuzlarını güncelledi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5630 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5630 lopinavir/ritonavir, ve azithromisin kullanımına karşı. Kılavuzların hepsi 6 mg/gün deksametazonu ağır hastalarda önerirken oksijen gereksinimi olmayanlarda hastaneye yatmış olsalar bile önermemekte. IDSA ve NIH tocilizumab, bamlanivimab, ve rekonvalesan plazma önermemekte. Oksijen desteği alanlarda 5 gün remdesivir önerilirken; remdesivir mekanik ventilasyon alanlarda önerilmemekte. NIH, ağır hastalıkta remdesivir ve kortikosteroidi birlikte önerirken, WHO remdesivire karşı.   

]]>
FDA komitesi, Moderna mRNA-1273 COVID aşısına acil kullanım onayı verdi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5632 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5632 Otoimmun nörolojik hastalıklarda immunsupresyon COVID-19 için risk değil... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5622 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5622 CMI: COVID-19 hastalarında bakteriyel koinfeksiyon ve sekonder enfeksiyon.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5625 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5625 ECMM/ISHAM uzlaşısı: COVID-19 hastalarında Invazif Aspergillus... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5628 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5628 FDA influenza ile temas sonrası Xofluza (baloxavir marboxil)'yı onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5615 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5615 Xofluza (baloxavir marboxil) tablet ya da granül şeklinde. Onay 12 yaş ve üzeri için ilk 48 saatte kullanılmak üzere verildi.]]> Antiviral ilaçların varlığında Hepatit C ve hepatosellüler kanser: JAMA'dan... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5621 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5621 FDA, BNT162b2 aşısını onayladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5627 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5627 BNT162b2 mRNA Covid-19 aşı (BioNTech ve Pfizer) sonuçları NEJM'de yayınlandı.... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5626 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5626 PPI kullanımı ciddi COVID-19 riskini artırıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5624 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5624 Çocuklarda Koronavirüs antikor kinetikleri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5618 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5618 İngiltere COVID-19 aşısını onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5623 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5623 ]]> Obezite COVID-19 için önemli risk faktörü.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5611 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5611 Hidroksiklorokin'in ölümü..... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5620 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5620 Bakteriyemide tedavi süresi anketi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5619 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5619 SCARE Çalışma Grubu ve Queensland Üniversitesi tarafından düzenlenen bir anket çalışmasında bakteremili hastalardaki optimum tedavi süresinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bakteremi tedavisi ile uğraşan tüm hekimlerin katılmaya davet edildiği anketle ilgili ayrıntıları haberimizde okuyabilirsiniz.]]> ABD'de Koronavirüs ile karşılaşanların oranı %10'un altında.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5617 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5617  

]]>
COVID-19'dan hızlı düzelenlerde antikor yanıtı uzun ve kalıcı oluyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5602 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5602 COVID-19 olanlarda IgG yanıtı azalırken, belirli bir alt grupta farklı olmakta; bunlar COVID-19’dan hızlı düzelen semptomatik COVID-19 hastaları. Bu grupta virüs spesifik IgG hızla artarken, düzelme de çabuk olmakta. Bu grubun aktif CD4 düzeyleri de yüksek.

 

]]>
Lancet Infectious Diseases Editöründen webinar... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5601 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5601 DOWN Sendromu COVID-19 için kötü risk.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5593 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5593 COVID-19'da Konvalesan plazma yararsız... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5616 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5616 ]]> NEJM'den: Apandisit'te cerrahi yerine antibiyotik kullanımı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5604 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5604 CODA Grubu tarafından 1522 hastada yapılan randomize, noninferiorite çalışmasında antibiyotik alan 10 hastada 3 tanesine cerrahi gerekmiş. Antibiyotik alan grupta komplikasyon daha fazla. Sağlık ekonomisi açısında antibiyotik kullanmak uygun olabilir sonucuna varılmış.]]> FDA acil kullanım için baricitinib remdesivir kombinasyonunu onayladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5613 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5613 FDA COVID-19 için 2 monoklonal antikoru onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5614 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5614 Türkiye katkılı Infection Management in Hematology kitabı yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5612 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5612 Çoklu vitamin ve mineral desteğinin anlamı yok? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5610 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5610  

 

 

 

]]>
Kanakımı infeksiyonu tanısı alan olgularda uygunsuz antibiyotik tedavi oranları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5568 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5568 Maske takmak oksijen satürasyonunu etkiliyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5599 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5599 FDA COVID-19 acil tedavisi için bamlanivimab'ı onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5607 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5607 Bamlanivimab bir monoklonal antikor ve erişkin ve pediatrik kullanım için onay aldı.]]> Uzun süre sonra yeni bir sınıf antibiyotik: Cefiderocol... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5596 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5596 COVID-19 hastalarında Vit D3 eksikliği... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5597 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5597 Yapanlar konuşuyor: COVID-19 AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5609 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5609 Nature'dan: İnfeksiyon Alzheimer'a yol açıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5603 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5603 Saygıyla, minnetle... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5606 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5606  ]]> Ekstübasyon ve intubasyon daha mı çok aerosol yayıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5587 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5587 İkinci dalga SARS-COV-2 farklı yapıda... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5605 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5605 5,085 ciddi olgudan elde edilen SARS-COV-2’de yapılan analizlerde ikinci dalga virüste spike proteinde Gly614 aminoasit polimorfizmi saptandı. Bu değişme hızlı yayılma ve enfeksiyona yol açıyor. Bu hastalar ilk tanıda nazofarenkste daha çok virüs taşıyorlar.]]> Hamile kadınlarda COVID-19 daha riskli... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5600 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5600 MMRW’de yayınlanan bir çalışmaya göre Hamile kadınlar COVID-19 olursa daha ağır seyrediyor.  Hamile kadınlarda yoğun bakıma yatma ve mekanik ventilasyon artarken, ölüm riski %70 artıyor. CDC bu çalışma için Koronovirüs testi pozitif olan 409,462 semptomatik kadından hamile olan 23,434 tanesini inceledi.
 
]]>
Hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarında Tocilizumab... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5598 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5598 Ağır COVID-19'lı anneden doğan çocuğa COVID geçişi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5588 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5588 Hidroksiklorokin'e bir darbe daha.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5590 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5590 Aspirin COVID-19'a karşı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5592 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5592 Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5595 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5595 Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

]]>
H. pylori ve mide kanseri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5581 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5581 İnsan kafasında daha önce bilinmeyen 2 tükürük bezi bulundu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5586 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5586 Ağır COVID-19'lı anneden doğan çocuğa COVID geçişi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5589 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5589 FDA COVID-19 için Remdesivir'i onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5591 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5591 Onay tedavi için hastaneye yatılan erişkin ve 12 yaş üzeri ve 40 kg. üzeri COVID-19 hastaları için.]]> Kan akımı infeksiyonlarında hızlı tanı testleri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5555 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5555 Ülke geliri ile antibiyotik direnci ilişkisi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5579 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5579 JAMA'dan: Ağır COVID-19 hastalarında düşük doz kortikosteroid yararsız.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5582 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5582 FDA, Ebola için tedaviyi onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5585 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5585 Türkiye'den: Acinetobacter'e bağlı VAP tedavisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5578 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5578 Orta ve Ağır ARDS'li COVID-19 hastalarında IV dexametazon... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5583 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5583 Ciddi COVID-19 hastalarında belirli süre hidrokortizon kullanımı yararlı bulunmadı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5584 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5584 COVID kokusu... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5577 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5577 Solid organ transplantlarında invaziv fungal enfeksiyonlar.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5391 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5391 ABD'de kan akımı infeksiyonu olan hastalarda antibiyotik kullanımı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5550 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5550 Asemptomatik ve hafif semptomlu COVID-19'da virüs yükü aynı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5552 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5552 CMV seropozitifliği mortaliteyi etkiliyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5562 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5562 JID’de yayınlanan çalışmada latent CMV infeksiyonu taşıyıcılığının mortalite üzerine etkisi olmadığı gösterildi.]]> Hematolojik Hastalıklarda İnvazif Fungal Enfeksiyon Yönetimi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5564 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5564 Sağlık çalışanlarında hidroksiklorokin yararsız... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5563 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5563 EBMT, COVID-19 önerilerini güncelledi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5553 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5553 Candida'da Caspofungin'e karşı Rezafungin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5560 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5560 COVID-19 viral yükü mortaliteyi etkiliyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5556 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5556 "BİLİMSEL TUTARLILIK/AKADEMİSYEN OLMAK" Uzaktan Eğitim Kursu başlıyor.... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5559 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5559 Klinik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan "Bilimsel Tutarlılık ya da Akademisyen olmak" Kursu, Türkiye'de alanındaki ilk program olma özelliğine sahiptir. Alanındaki çok değerli isimler tarafından sunulan bu kursun özellikle yeni mezun olup akademik yaşama katılmak isteyen ya da halen akademik yaşamda var olmaya çalışanlar için yararlı olacağına inanıyoruz.

 

]]>
COVID-19'da sistemik kortikosteroid kullanımı ve mortalite... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5558 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5558 C. difficile aşı çalışması başarısız oldu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5554 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5554 COVID-19 ile yatırılanlarda ciddiyet skorlaması.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5530 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5530  COVID-19'lu 1172 olguda yapıldı.]]> IFI tedavisine başlamak için D-index? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5392 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5392 Obezite ve COVID-19... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5543 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5543 Üst Solunum Yolu enfeksiyonu için "bal"... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5548 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5548 BMJ Evidence Based Medicine’de yayınlanan çalışmada üst solunum yolu infeksiyonlarının semptomatik düzeltilmesi için bal kullanımı ve rutin bakım kullanımına bakılmış. ]]> Sağlık personelinde COVID-19 pozitifliği... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5551 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5551 İyi haber: COVID kalıcı bağışıklık bırakıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5546 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5546 Genç COVID-19'lular.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5547 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5547 COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımız ve sağlık çalışanlarının anısına... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5549 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5549 Candidemi'de Flukonazol dozu ve MIC ile mortalite ilişkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5362 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5362 Coronavirus mutasyonlarının anlamı var mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5545 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5545
]]>
İnvazif fungal İnfeksiyon COVID-19da mortaliteyi artıran önemli bir faktör.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5542 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5542 Asemptomatik hastalar daha masum değil! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5544 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5544 Tedavi alan AML'li hastalarda profilakside Itra'ya karşı Posa.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5381 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5381 COVID-19 Bölgesel Güvenlik değerlendirme sitesi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5539 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5539 FDA Remdesivir kullanım endikasyonunu genişletti... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5541 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5541 Gram negatif bakteremide CRP'ye göre tedavi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5535 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5535 Tükürükten COVID-19 testi nazofarengeal sürüntü kadar başarılı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5540 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5540 30 Ağustos Zafer Bayramı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5538 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5538
Mustafa Kemal Atatürk]]>
COVID-19 nedeni ile entübe olanlarda pulmoner aspergilloz sıklığı artmakta... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5518 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5518 El dezenfektanı içmek öldürür... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5536 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5536 Helikobakter direnci.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5380 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5380 Remdesivir yararlı ama klinik önemi var mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5534 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5534
 
]]>
FDA, COVID-19 için konvalesan plazmaya acil onay verdi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5537 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5537 COVID-19 hastalarında Metilprednizolon ventilatörsüz gün sayısını azaltmakta... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5529 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5529 FDA, COVID-19'da plazma kullanımı onay kararını bekletiyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5533 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5533 Anthony S. Fauci ve David M. Morens'ten Cell dergisinde yazı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5532 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5532 Yüksek doz PPI kullanımı COVID-19 ile ilişkili.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5526 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5526 2.15, iki doz alanlarda 3.67.]]> SARS-CoV-2'nin havadan bulaşı konusunda workshop: 26-27 Ağustos 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5531 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5531 RECOVERY çalışması ile ilgili bilgiler.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5519 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5519 Nature: Rus aşısı konusunda sıkıntı var.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5528 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5528 ]]> Koku duyusu kaybı COVID-19 için iyi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5517 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5517 "Annals]]> Evet, Coronavirus havadan bulaşıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5523 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5523 Semptomlu ve semptomsuz COVID olgularda viral yük aynı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5527 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5527 COVID-19'un kardiyovasküler etkileri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5520 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5520 Genç çocuklar nazofarenkste yoğun SARS-2 taşıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5525 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5525 American College of Physicians: Hidroksiklorokini tek başına veya azitromisin ile birlikte profilaksi veya tedavi amacıyla kullanmayın... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5524 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5524 kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.]]> Mutlu Bayramlar... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5522 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5522 Grip aşısı olanlarda COVID-19 mortalitesi daha az görülüyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5516 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5516 ECMM, COVID-19 ile ilişkili pulmoner aspergillozis (CAPA) webinar'ı 30 Temmuz'da saat 19.00'da yapılacak. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5515 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5515 Maske kullanımı, maske takan kişiyi de koruyor: Serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5514 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5514 COVID-Reference Türkçe versiyonu çıktı: Serbest erişimli online textbook http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5513 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5513 Favipiravir COVID-19 hastalarında standart tedaviye kıyasla daha çok iyileşme sağlıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5512 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5512 Hastanede herkesin maske takması sağlık personelinde COVID-19 gelişme riskini belirgin azaltıyor: JAMA'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5511 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5511 COVID-19 literatürden seçilmiş 1000 en önemli kaynak: Amedeo http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5510 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5510 İki yeni coronavirus aşısı Faz II çalışmalarda etkili bulundu: Lancet'te online makaleler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5509 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5509 Akciğer CT bulguları influenza ve COVID-19 pnömonisini birbirinden ayırdetmede yararlı değil. AJR'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5508 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5508 COVID-19 hastaları iyileştikten sonra tekrar PCR (+) olabiliyor: Lancet Infectious Diseases'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5507 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5507 COVID-19 aşı çalışmaları hızlandı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5506 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5506 Normalleşme sürecine ilişkin uyarılar: TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5505 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5505 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından hazırlanan Türk Toraks Derneği’nin de destek verdiği, normalleşme sürecine dair uyarılarının yer aldığı “Normalleşme Yolunda Daha Çok Veri, Daha Çok Kanıt, Daha Çok Bilgi Gerekiyor” isimli bir bildiri yayınlandı.]]> COVID-19 hastalarında infeksiyon sonrası görülen belirtiler: JAMA'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5504 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5504 Lopinavir/Ritonavir kombinasyonu COVID-19'lu hastalarda mortaliteye etkisiz... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5503 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5503 239 bilim insanı SARS-CoV-2'nin havadan bulaştığı konusunda bir bildiri yayınladı: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5502 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5502 COVID-19'lu hastalarda koku alma bozuklukları: OFID'de sistematik derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5501 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5501 Sağlık Bakanlığı COVID-19 durum raporunu yayınladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5500 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5500 Akut solunum yolu infeksiyonlarında moleküler testlerin kullanımı: IDSA önerileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5499 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5499 IDSA COVID-19 tedavi kılavuzunu yeniledi. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5498 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5498 Yeni kanıtlar da COVID-19 profilaksisinde hidroksiklorokin'in tek başına veya azitromisinle birlikte kullanımının yararsız olduğuna işaret ediyor: Annals of Internal Medicine http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5497 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5497 Prof. Gerald Bodey vefat etti... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5496 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5496 Moleküler olarak ve yapay zeka aracılığı ile hafif ve ağır seyredecek COVID-19 olgularını ayırdetmek mümkün: Cell'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5484 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5484

]]>
Türkiye'den makale: Miks fungemiler-18 yıllık deneyim ve sistematik derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5495 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5495 Hastane dışında ve hastane ortamında COVID-19'dan korunmak için değişik türde maske kullanımı: Annals of Internal Medicine'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5494 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5494 COVID-19 yeni tam metin kitap-18 Haziran 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5493 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5493 Kan grupları ve COVID-19 arasında ilişki gösterildi: NEJM 17 Haziran 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5492 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5492 4 Haziran'da Turkish Journal of Medical Science dergisinde Hacettepe Tıp Fakültesinden bir grup araştırıcı tarafından yayınlanan bir makale de, A Grubuna sahip kişilerin COVID-19'a yakalanma eğiliminin daha fazla olduğu, buna karşılık O Grubunun hastalığa yakalananlarda en az görülen kan grubu olduğunu göstermişti.]]> Türkiye'den makale: Nadir mayalara bağlı fungemi-18 yıllık retrospektif sürveyans çalışması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5491 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5491 Deksametazon, oksijen ihtiyacı olan COVID-19'lu hastalarda mortaliteyi belirgin zalatıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5490 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5490 Türkiye'den makale: COVID-19 tedavisinde "immune checkpoint" inhibitörleri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5489 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5489 Yeni bir COVID-19 matematik modelleme: Turkish Journal of Medical Sciences http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5488 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5488 Kronik pulmoner Aspergillozda Aspergillus PCR direnç ya da yetersiz tedavi göstergesi olabilir mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5393 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5393 Lancet ve NEJM'den geri çekilen COVID-19 makalelerin perde arkası: Science 8 Haziran 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5487 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5487 COVID-19 aşısı ve diğer gelişmeler: Anthony Fauci ile mülakat, JAMA 8 Haziran 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5486 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5486 COVID-19 prognozunu moleküler olarak tespit etmek mümkün olacak: Cell'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5485 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5485 Asemptomatik SARS-CoV-2 infeksiyonu: Annals of Internal Medicine'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5483 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5483 COVID-19 tedavisinde konvalasan plazma kullanımı; JAMA'da randomize çalışma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5482 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5482 Hidroksiklorokin ile ilgili Lancet ve NEJM makaleleri yazarları tarafından geri çekildi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5481 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5481 Profilaktik hidroksiklorokin COVID-19'dan korumada etkisiz (mi)?: NEJM'de randomize çalışma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5480 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5480 SARS-CoV-2 havadan yayılımını önlemede oda havasının sterilizasyonu etkili mi? JAMA'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5476 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5476 Kanserli hastalarda COVID-19: Lancet'te serbest erişimli makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5475 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5475 COVID-19 salgını normalleşme süreci ve salgında yeni dalgalanmalar: Matematiksel analiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5474 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5474 Dünya Sağlık Örgütü yeni COVID-19 tanı ve tedavi kılavuzunu yayınlandı: 27 Mayıs 2020 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5473 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5473 Alzheimer geni ciddi COVID-19 hastalığı ile ilişkili olabilir. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5472 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5472 Hidroksiklorokin tek başına veya makrolid ile kombine kullanıldığında COVID-19 hastalarında mortaliteyi artırıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5471 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5471