Febril Haberler http:/www.febrilnotropeniatr.org Mon, 25 Oct 2021 20:53:16 +0300 Febril tr Ciddi hipoksemik COVID-19 hastalarında 12 mg deksametazon ile 6 mg deksametazonun etkinliklerinin kıyaslanması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5824 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5824 Kan akımı enfeksiyonlarında kullanılabilecek hızlı tanı testleri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5823 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5823 Hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) ilişkili Primer Karaciğer Absesi Patogenezi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5822 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5822 Karbapenem-dirençli Acinetobacter baumannii (CRAB) pnömonisi tedavisinde bakteriofaj kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5821 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5821 Yeni antifungal ilaçlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5820 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5820 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının Tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5819 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5819 Aspergillus infeksiyonları: NEJM'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5818 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5818 Orta Şiddette Toplum Kökenli Pnömonisi Olan Hastalarda Antimikrobial Stewardship Uygulamasının Sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5817 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5817 hastanade tedavi edilen ve orta şiddetli toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda uygulanan antimikrobial stewardship uygulaması geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltırken mortalite üzerine olumsuz bir etki etmiyor. ]]> SCARE-Queensland Üniversitesi Ortak Yürütülen Anket Çalışması Duyurusu!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5816 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5816 Sayın Meslektaşlarımız, 

Sizleri ülkemiz Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji ve Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım hekimlerinin bakteriyemili hastaların tedavi süresine yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz anket çalışmasına davet ediyoruz. Ankete 
https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EXSB48DmMx8y6p  linkinden ulaşıp akıllı telefon veya bilgisayarlarınızdan doldurabilirsiniz. Toplam 16-18 sorudan oluşan anket 10 dk sürmektedir. Kimlik bilgileriniz gerekmemekte ve toplanmamaktadır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
]]>
infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken vs. geç drenaj: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5815 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5815 REMDACTA çalışması sonuçları Intensive Care Medicine dergisinde yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5814 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5814 2021 Sepsis Kılavuzu Yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5813 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5813 ECMO desteği alan COVID-19 hastalarında 90 günlük mortalite: Lancet makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5812 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5812 TNF inhibitör alan hastalarda varicella zoster aşısının güvenliği ve etkinliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5811 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5811 COVID-19 ilişkili aortik tutulum http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5810 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5810 Çocuklarda komplike olmayan alt solunum yolu infeksiyonunda antibiyotik kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5809 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5809 Probiyotik kullanımının (L rhamnosus GG) kritik hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimi Üzerine Etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5808 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5808 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı hatırlatma dozu (3. doz): NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5807 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5807 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı 6 aylık takipte güvenlik ve etkinlik verileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5806 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5806 DISCOVERY Çalışması Sonuçları Lancet Infectious Diseases Dergisinde Yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5805 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5805 VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi: Türkiye'den makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5804 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5804 Coronavac ve BNT162b2 aşıları sonrası dinamik IgG antikor pozitifliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5803 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5803 BNT162b2 mRNA aşısının gebelerdeki etkinliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5802 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5802 Febril Nötropeni tedavisinde daptomisin vs. glikopeptitler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5801 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5801 COVID-19 ilişkili Pulmoner Aspergilloz (CAPA): CMI makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5800 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5800 Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş. ]]> 4. Doz COVID-19 aşılama uygulaması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5799 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5799 Türkiye’de uygulanan COVID-19 aşılaması ile ilgili Dr. Murat Akova tarafından IDCM dergisinde dikkat çekici bir editorial kaleme alınmış. ]]> Aşılama sonrası gelişen SARS-CoV-2 infeksiyonlarının profili ve risk faktörleri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5798 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5798 İngilitere’de yapılan geniş çaplı, toplum temelli, prospektif, vaka-kontrol çalışmasının sonuçları aşılama sonrası hastalık geçirilse bile çok daha hafif geçirildiğini destekliyor. ]]> mRNA aşıları COVID-19 ilişkili hospitalizasyonu önlüyor!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5797 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5797 Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde gösterilmiş. ]]> Septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5796 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5796 30 Ağustos Zafer Bayramı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5795 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5795 BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısı güvenlik verileri İsrail'den yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5794 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5794 COVID-19 ilişkili mukormikoz (CAM) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5793 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5793 Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde yayınlanan derleme yazısında, bu senenin başında Hindistan’da görülen CAM vaka sayısındaki ciddi artışın olası mekanizmaları ve risk faktörleri ele alınıyor.  ]]> Akut solunum yetmezliği nedeniyle yüksek akımlı oksijen tedavisi alan COVID-19 hastalarında prone pozisyonun faydalı olduğu gösterilmiş!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5792 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5792 Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan ve 6 prospektif açık etiketli randomize kontrollü çalışmaya ait verilerinin yeni bir yöntemle (meta-trial) analiz edildiği bu çalışmada; prone pozisyonun bu hasta grubunda entübasyona ilerleyiş ve ölümden oluşan birleşik sonlanım noktası açısından kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu gösterilmiş. Ayrıca her ne kadar mortalite her iki grupta benzer olsa da entübasyona ilerleyiş prone pozisyon grubunda anlamlı bir şekilde daha az görülmüş. 

]]>
Konvelesan plazma ayaktan tedavi edilen yüksek riskli hastalarda hastalık progresyonunu önlemede de etkisiz! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5791 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5791 NEJM’de yayınlanan tek kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; yüksek titre SARS-CoV-2 antikoru içeren plazma tedavisi; acile ayaktan başvuran, 50 yaş üstü veya en az bir komorbiditesi olan, hastalık progresyonu açısından yüksek riskli, semptom başlangıcı üzerinden 7 günden az zaman geçmiş hastalarda hastalık progresyonunu önleme ve diğer ikincil sonlanım noktaları açısından plasebo ile benzer etkinlikte bulunmuş.  

]]>
Hastaneye yatan hastalarda antibiyotik yan etkileri: JAMA Internal Medicine'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4714 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4714 Pfizer-BioNTech (BNT162b2) aşısı HIV ile yaşayan hastalarda da kuvvetli hücresel ve hümoral yanıt oluşturuyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5790 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5790 Clinical Infectious Disease dergisinde yayınlanan bu çalışmada, BNT162b2 aşısı sonrası HIV pozitif hastalarda normal popülasyona kıyasla benzer hümoral ve hücresel bağışık yanıt oluştuğu gösteriliyor. ]]> COVID-19 Ayaktan Tedavisinde İnhale Budenozid kullanımı: PRINCIPLE çalışması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5789 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5789 Lancet dergisinde yayınlanan PRINCIPLE çalışması, yüksek riskli olup ayaktan takip edilen hastalarda inhale budenozid kullanımının faydalı etkilerini ortaya koyuyor. Daha önce ayaktan tedavi edilen hastalarda inhale budenozid kullanımın olumlu etkileri STOIC çalışmasında da gösterilmişti.  

]]>
Üçüncü doz aşılama uygulaması hakkında görüş yazısı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5788 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5788 JAMA’da yayınlanan bu yazıda toplum bazında üçüncü doz aşı uygulamasında bulunan ülkelere global ölçekli önemli mesajlar veriliyor. ]]> Neonatal sepsis tedavisinde düşük ve orta gelirli ülkelerde birinci seçenek antibiyotik tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5787 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5787 Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlanan BARNARDS kohortuna ait bir alt analizde, neonatal sepsis tedavisinde WHO tarafından önerilen ampisilin-gentamisin kombinasyonunun etkin olmadığı ve bu antibiyotiklere karşı direnç oranının çok yüksek olduğu tespit edilmiş. En etkin kombinasyonun seftazidim-amikasin olduğu belirtilmiş. 

]]>
NIH COVID-19 Tedavi Kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5786 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5786 Antibiyotik direnci ile mücadele için radikal ve çok yönlü çözümlere ihtiyaç var! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5785 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5785 İngiltere’den yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; birincil bakım merkezlerinde uygulanan antibiyotik stewardship uygulaması ile geniş spektrumlu antibiyotik kullanımında yıllar içinde belirgin bir azalma olmasına karşın, aynı yıllarda kandan izole edilen E. coli izolatlarında antibiyotik direnç oranları artmaya devam etmiş. 

]]>
Kritik COVID-19 hastalarında tedavi dozunda heparin faydasız: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5784 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5784 COVID-19’a bağlı kritik hastalığı olanlarda tedavi dozunda verilen heparin ile profilaktik doz heparin uygulamaları arasında klinik sonuçlar açısından bir fark yokken major kanama tedavi dozunda heparin alan grupta daha yüksek oranda tespit edilmiş. 

]]>
mRNA aşılarına bağlı miyokardit ve perikardit gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5783 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5783 COVID-19 tedavisinde tofacitinib kullanımı: NEJM makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5782 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5782 COVID-19 ilişkili akut MI ve iskemik inme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5781 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5781 FACCT çalışması sonuçları Infect Dis Ther dergisinde yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5780 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5780 Açık etiketli randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre; favipiravir+ hidroksiklorokin kombinasyon tedavisi orta-ciddi COVID-19 hastalarının tedavisinde anlamlı bir klinik faydalanım sağlamıyor. 

]]>
Afebril idrar yolu infeksiyonu olan erkeklerde 7 vs 14 gün tedavinin karşılaştırılması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5779 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5779 JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; afebril idrar yolu infeksiyonu olan erişkin erkeklerde ciprofloksasin veya TMP-SMX tedavisinin 7 gün ve 14 gün süreyle uygulanmasının etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş.

]]>
Ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda Canakinumab tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5778 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5778 JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olmaksızın hayatta kalma ve 29 günlük takipte COVID-19 ilişkili mortalite parametreleri açısından canakinumab ve plasebo kolları benzer etkinlikte bulunmuş. 

]]>
COVID-19 aşıları delta varyanta karşı ne derece etkili? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5777 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5777 NEJM’de yapılan gözlemsel bir çalışmada, özellikle iki doz uygulanan BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısının delta varyanta karşı ciddi anlamda koruyucu olduğu gösterilmiş.  

]]>
SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarındaki sekans analizlerinin sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5776 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5776 Şimdiye kadar tanımlanmış SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarında ilk infeksiyon dönemi ile reinfeksiyon veya persistan infeksiyon dönemlerinde izole edilen virüslerde tüm genom analizi yapılmış ve viral evrimin özellikleri ortaya konulmuş. 

]]>
CoronoVac aşısı gerçek yaşam verileri NEJM'de yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5775 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5775 Şili’de 10 milyonun üzerinde 16 yaş ve üzeri kişinin dahil edildiği geniş çaplı prospektif kohort çalışmada; CoronoVac aşısının gerçek yaşam verileri değerlendirilmiş. Bu çalışmaya ait sonuçlar, CoronoVac Türkiye Faz 3 çalışma sonuçları ile paralellik gösteriyor.]]> CoronoVac Türkiye sonuçları Lancet'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5774 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5774 Türkiye’de yürütülen; CoronoVac aşısı çift kör, randomize, plasebo kontrollü, faz 3 çalışmanın sonuçları bir yorum yazısı ile birlikte Lancet’te yayınlandı. Ayrıca çalışmayı yürüten araştırmacılardan Prof. Murat Akova’nın 31. ECCMID’de düzenlenecek olan Lancet oturumunda bu çalışmanın sonuçlarından bahsedeceği konuşmasını dinlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bu oturum 11 Temmuz 2021 saat 15:30’da gerçekleştirilecektir.

]]>
BACTCOVID çalışması sonuçları CMI?da yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5773 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5773 İspanya’dan yapılan bu prospektif kohort çalışmada, ciddi COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede yatan hastalarda; kortikosteroid, tocilizumab ve bu iki ilacın kombine kullanımı kan akımı infeksiyonu riskinde artış ile ilişkili bulunmamış.

]]>
IL-6 antagonistlerinin COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalardaki etkisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5772 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5772 JAMA’da yayınlanan 27 çalışmanın (n=10930) değerlendirildiği bir metaanalizin sonuçlarına göre; hastanede yatan COVID-19 hastalarında tocilizumab içeren tedaviler daha düşük 28. Gün mortalite oranları ile ilişkili bulunmuş.

]]>
mRNA aşılarının sağlık çalışanları üzerindeki gerçek yaşam verileri NEJM'de yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5771 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5771 Novavax aşısı Faz 3 çalışma sonuçları NEJM'de yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5770 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5770 Karbapenem-dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKp) ile rektal kolonize hastalarda kan akımı infeksiyonu gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5769 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5769 CMI’da yayınlanan bu çalışmada; KDKp ile rektal kolonize hastalarda 30 günlük takipte aynı kolonizan bakteri ile kan akımı infeksiyonu gelişimi, klasik risk faktörlerinin yanı sıra bakteriyal klonun tipi ile de yakından ilişkili olarak bulunmuş.

]]>
IDSA Clostridium difficile kılavuzu yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5768 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5768 REMAP-CAP (Tocilizumab/Sarilumab/Anakinra) çalışması sonuçları MedRvix'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5766 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5766 Organ yetmezliği olan ve YBÜ’de izlenen COVID-19 hastalarında tocilizumab ve sarilumab kullanımı hayatta kalım ve daha kısa süre organ desteği ihtiyacı parametreleri açısından etkin görünüyorken, Anakinra’nın bu hasta grubunda etkili olmadığı gösterilmiş. 

]]>
SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 (Alfa) daha kötü klinik sonuçlarla ilişkili!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5767 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5767 İngiltere’den yapılan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre B.1.1.7 variantı ile oluşan infeksiyonlar daha yüksek oranda 28 günlük mortalite ve yoğun bakım ünitesine yatışla ilişkili. Diğer yandan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalara ait sonuçlar (Örn, 28 günlük mortalite) varyantın türünden etkilenmiyor. 

]]>
COVID-19 ilişkili Mukormikoz hakkında ECMM/ISHAM önerileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5765 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5765 ECMM (European Confedaration of Medical Mycology) /ISHAM (International Society for Animal and Human Mycology) son zamanlarda özellikle Hindistan’da artan COVID-19 ilişkili Mukormikoz olgularından sonra düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalığın klinik yönetimi ile ilgili önerilerini Mycoses dergisinde yayınladı. 

]]>
Siroz hastalarında sıkça görülen infeksiyon hastalıkları ve patogenezi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5764 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5764 COVID-19 sonrası 6 aylık takipte ortaya çıkan sağlık sorunları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5763 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5763 Nature’de yayınlanan bu çalışmada COVID-19 sonrası ilk 30 gün hayatta kalan hastaların 6 aylık takiplerinde kontrol gruplarına kıyasla daha sık görülen sağlık problemleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuş. ]]> COVID-19 sonrası gelişen humoral bağışık yanıt 1 seneye kadar devam ediyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5762 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5762 Nature’de yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre SARS-CoV2’ye karşı gelişen humoral bağışık yanıtın en az 1 sene devam ettiği gösterilmiş. Ayrıca bu kişiler içinden sonradan mRNA aşısı olanlarda humoral bağışık yanıtın (endişe verici varyantlara karşı olan humoral bağışık yanıt dahil) ciddi anlamda güçlendiği tespit edilmiş. 

]]>
AmpC aracılıklı sefiderekol MIK değerlerinde artış ve direnç gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5761 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5761 Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan çalışmada, DTR P. aeruginosa izolatlarının bazılarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrasında oluşan AmpC omega loop mutasyonları ile ilişkili sefiderekol, seftazidim-avibaktam ve seftolozan-tazobaktam MIK değerlerinde belirgin artış olduğu gösterilmiş. Bununla birlikte aynı izolatlarda imipenem-relebaktam MIK değerlerinin belirgin düştüğü tespit edilmiş. 

]]>
Dengue virüs ile mücadelede Wolbachia ile infekte sivrisineklerin kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5760 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5760 Yılda 50-100 milyon semptomatik infeksiyona yol açan ve WHO tarafında toplum sağlığını tehdit eden ilk 10 neden arasında kabul edilen Dengue virüs ile infeksiyonların ve buna bağlı hastaneye yatışların azaltılmasında ilginç bir yöntemin etkili olduğu keşfedilmiş. Sonuçlar NEJM’de yayınlanmış. 

]]>
COVID-19 hastalarında aspirin kullanımı: RECOVERY sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5759 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5759 Kolistin+neomisin ile oral dekontaminasyon etkin bir strateji değil! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5758 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5758 Clinical microbiology and infectious disease dergisinde yayınlanan bu çalışmaya çok ilaç dirençli enterik bakteri ile kolonize 105 solid organ nakli alıcısı dahil edilmiş. Oral kolistin+neomisin dekontaminasyon rejiminin 30 günlük takipte çok ilaç dirençli enterik bakterilerle gelişen infeksiyonları önlemede etkili olmadığını gösterilmiş. ]]> ACTION çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5757 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5757 Sefiderekol direnci: CID'de vaka taktimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5756 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5756 Clinical infectious diseases dergisinde taktim edilen bu vakada; safra ve kan kültüründen izole edilen NDM-5 ve OXA-48 taşıyan Enterobacter cloacae izolatlarında sefiderekol maruziyeti sonrası ilk 21 gün içinde muhtemel cirA geninde (katekolat siderefor reseptör geni) ortaya çıkan mutasyonlar neticesinde kazanılmış sefiderekol direnci tanımlanmış. ]]> COVID-19 ilişkili ko-infeksiyonlar, sekonder infeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5753 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5753 BNT162b2 ilişkili humoral ve hücresel immün yanıt http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5752 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5752 Pfizer-BioNtech aşısının 12-15 yaş grubunda etkin ve güvenli olduğu gösterildi!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5751 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5751 NEJM’de yayınlanan faz 3 randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 2 doz BNT162b2 aşısının 12-15 yaş grubunda güvenli olduğu, 2. doz aşılamadan 7 gün sonra COVID-19 gelişimini önlemede %100 etkinliğe ulaştığı ve 16-25 yaş grubuna göre daha yüksek titrede nötralizan antikor oluşumunu sağladığı gösterildi. 

]]>
Protezli eklem infeksiyonlarında antibiyotik tedavisi daha kısa süre uygulanabilir mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5750 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5750 Literatürde ilk kez inaktive COVID-19 aşıları ile ilgili faz 3 RKÇ sonuçları yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5749 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5749 JAMA dergisinde yayınlanan randomize, çift kör, faz 3 çalışmanın sonuçlarına göre; China National Biotech Group tarafından geliştirilen 2 farklı inaktive COVID-19 aşısının (WIV04 ve HB02) 2. doz aşılamanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra PCR ile konfirme semptomatik COVID-19 gelişimini önlemedeki etkinliği %72.8 (%95 CI, 58,1-82,4) ve %78.1 (%95 CI, 64,8-86,3) bulunmuş.

]]>
CORIMUNO-TOCI-1 çalışması 90 günlük takip sonuçları yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5748 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5748 JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları ≥ 3lt/dk oksijen ihtiyacı olan ancak high-flow oksijen veya non-invaziv mekanik ventilasyon desteği almayan hastalarda tocilizumab tedavisinin CRP değeri yüksek olan hastalarda primer bileşik sonlanım noktası ve 90. günde hayatta kalma açısından daha iyi sonuçlarla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Bu sonuçlar özellikle RECOVERY çalışması sonuçlarını destekliyor olması açısından da önem taşıyor.  ]]> SARS-CoV-2 infeksiyonuna karşı gelişen humoral immün yanıt http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5747 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5747 P. aeruginosa bakteremisinde kombine tedavi ile monoterapi arasında fark yok. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5746 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5746 JAC’de yayınlanan çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre B-laktam monoterapi ile B-laktam+aminoglikozid veya B-laktam+kinolon kombine tedavileri arasında klinik sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından fark yok. ]]> Kandidemi olgularında ekinokandilerden fluconazole erken de-eskalasyon yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5745 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5745 İdiopatik pulmoner fibrozis hastalarında antimikrobiyal tedavi uygulaması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5744 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5744 JAMA’da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre IPF standart tedavisine ilaveten TMP-SMX veya doksisiklin içeren bir antimikrobiyal tedavinin rutin uygulanmasının standart tedaviye kıyasla elektif olmayan solunum sistemi nedenli hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede etkisiz olduğu tespit edilmiş. 

]]>
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5743 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5743 RECOVERY-Konvelesan plazma çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5742 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5742 RECOVERY çalışması sonuçları da COVID-19 tedavisinde konvelesan plazma tedavisinin standart tedaviye ilaveten uygulanmasının bir faydasının olmadığını gösterdi.

]]>
Kök hücre nakli alıcılarında kullanılan florokinolon profilaksisi gözden geçirilmeli http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5741 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5741 Hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında nötropenik dönemde verilen florokinolon profilaksisinin nakil öncesi florokinolon dirençli Enterobacterales ile kolonize olan hastalarda bu mikroorganizmalarla gelişen kan akımı infeksiyonunu önlemede yeterince etkili olmadığı tespit edilmiş.  ]]> Günlük pratiği etkilyebilecek bir çalışma NEJM'de yayınlandı! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5740 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5740 Solid organ nakli alıcılarında mRNA aşısı sonrası antikor yanıtları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5739 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5739 COVID-19 sonrası geç dönem sağlık sorunları (Long COVID) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5738 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5738 Santral venöz tromboz gelişimi Oxford-Astrazeneca aşısına özgü bir yan etki değil! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5737 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5737 Amerikan VAERS veri tabanı kayıtlarına göre 2 Mart-21 Nisan tarihleri arasında Janssen/Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan 7 milyon kişiden 12’sinde aşı sonrası santral venöz tromboz geliştiği belirtilmiş. Bu çalışmada 12 vakaya ait klinik bulgular, görüntüleme testleri, laboratuvar sonuçları ve klinik sonlanımlar ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde raporlanmış.

]]>
mRNA aşıları yüz felci gelişim riskini artırıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5736 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5736 Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) farmakovijilans verilerine göre mRNA aşısı olanlarda diğer viral aşılar ve influenza aşısına kıyasla aşı sonrası artmış bir yüz felci geçirme riski yok. Ayrıca şimdiye kadarki tespit edilen rakamlar beklenenin üzerinde de değil.

]]>
Kapalı ortamlarda 1.5 metre mesafe SARS-CoV-2 bulaşını önlemekte yeterli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5735 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5735 Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki; kapalı alanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması bulaşı önlemede yeterli değil. Bu çalışma aynı zamanda kapalı ortamlarda farklı şartlar altında SARS-CoV-2 bulaş riskini ön gören bir uygulamayı da bizlere sunuyor.

]]>
Pfizer-BioNtech ve Oxford-Astrazeneca aşılarının gerçek yaşam verileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5734 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5734 Daha önce İsrail’den yayınlanan Pifzer-BioNtech aşısı gerçek yaşam verilerini destekleyen sonuçlar bu defa İskoçya’dan yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, tek doz aşıdan 28-34 gün sonra hastane başvurusunu önlemede her iki aşı da hayli etkin görünüyor. 

]]>
Seftazidim-avibaktam ile sefiderekol arasında çapraz direnç http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5733 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5733 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bu yazıda KPC pozitif Enterobacterales izolatlarından seftazidim-avibaktam direnci varlığında sefiderekol MIK değerlerinin anlamlı bir şekilde yükseldiği tespit edilmiş. Ayrıca yüksek inokulum varlığında sefiderekol MIK değerinin daha da arttığı belirtilmiş.

]]>
Kişiselleştirilmiş randomize kontrollü çalışma dizaynı (PRACTical) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5732 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5732 Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bu yazıda karbapenem dirençli gram negatiflerin en uygun tedavi rejimlerini belirlemeye yönelik yapılacak olan randomize kontrollü çalışmalar için yeni bir yaklaşım öneriliyor. 

]]>
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5731 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5731 Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının selektif raporlanmasının İYE tedavisindeki önemi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5730 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5730 CMI’da yayınlanan bu makalenin sonuçlarına göre, ayaktan tedavi edilen idrar yolu infeksiyonu olgularının hem ampirik hem de hedefe yönelik tedavi seçimlerini antibiyotik duyarlılık sonuçlarının selektif raporlanması ciddi oranda etkiliyor. Bu durum asemptomatik bakterüri olgularında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için bir araç olarak da kullanılabilir. ]]> SARS-CoV-2 havadan (airborne) bulaşıyor! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5729 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5729 Lancet’te yayınlanan bu yorum yazısında SARS-CoV-2’nin havadan bulaştığını destekleyen 10 kanıt ortaya konulmuş. 

]]>
Randomize Kontrollü Çalışmalarda Antibiyotik Duyarlılık Testleri Nasıl Kullanılmalı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5728 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5728 CDI başlangıç tedavisinde bezlotoxumab ve fidaksomisin kullanımının maliyet-etkinliği analizi: CMI makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5727 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5727 Bu makalenin sonuçlarına göre CDI başlangıç tedavisinde ve rekürran CDI tedavisinde standart fidaksomisin kullanımı diğer tüm tedavi rejimlerine göre daha maliyet etkin olarak tespit edilmiş (Diğer rejimler: standart vankomisin, bezlotoxumab+vankomisin ve extended-pulsed fidaksomisin). 

]]>
Clostridioides Difficile infeksiyonu gelişimini ön gören belirteçler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5726 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5726 COMBACTE grubu içerisinde yer alan ANTICIPATE çalışma grubu tarafından yürütülen prospektif kohort çalışmaların sonuçları iki farklı makale olarak Nature Communications dergisinde yayınlandı. 

]]>
Oxford-Astrazeneca aşısına bağlı immun trombotik trombositopeni gelişim mekanizması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5724 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5724 NEJM’de yayınlanan bu araştırmada, Oxford-Astrazeneca (ChAdOx1) aşısına bağlı olarak PF4’e karşı gelişen trombosit aktive edici faktörlerin immun trombotik trombositopeni gelişimine yol açtığı gösterilmiş. 

]]>
Pfizer-BioNtech aşısı sonrası anne sütüne anti-SARS-CoV-2 antikor geçişi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5723 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5723 İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer BioNtech aşısının ilk dozundan 2 hafta sonra başlanarak 6 hafta boyunca anne sütünde anti-SARS-CoV-2 IgA ve IgG antikor pozitiflikleri sağlık çalışanı olan ve emziren annelerde test edilmiş. İlk dozdan 2 hafta sonra IgA titresinde anlamlı artış olduğu ve ilk dozdan 4 hafta sonra da IgG titresinde belirgin yükselme olduğu tespit edilmiş. Bu antikorların 6 hafta boyunca büyük oranda pozitif seyrettiği ve SARS-CoV-2’ye karşı da nötralizan etkisinin olduğu kaydedilmiş.  ]]> SIREN çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5722 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5722 İngiltere’den yapılan bu geniş çaplı prospektif kohort çalışmanın sonuçlarına göre daha önce COVID-19 geçirmiş olmak infeksiyon riskini %84 azaltıyor ve bu koruyuculuk primer infeksiyonu takiben ortanca 7 ay sürüyor.

]]>
STOIC çalışması sonuçları Lancet Respiratory Medicine'da yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5721 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5721 Açık etiketli faz 2 randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre hafif COVID-19 hastalarına erken dönemde başlanan inhale budenozid tedavisi acil servise başvuru ve hastaneye yatış oranlarını anlamlı şekilde azaltıyor. İnhale budenozid alan hastalarda iyileşme daha hızlı oluyor, ateş daha kısa sürüyor ve COVID-19 ilişkili persistan semptomlar daha az görülüyor. 

]]>
GSBL-Enterobacterales, Karbapenem dirençli Enterobacterales ve tedavisi zor dirençli Pseudomonas aeruginosa tedavisi için IDSA kılavuzu CID'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5720 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5720 Daha önce online olarak IDSA sitesinde yayınlanan kılavuz Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde dün (08.04.2021) yayınlandı.

]]>
Çok ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrası direnç gelişimi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5719 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5719 AAC’de yayınlanan bu çalışmada; çok ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrası %80 izolatta seftolozan-tazobaktam direncinin AmpC aracılığıyla geliştiği gösterilmiş. AmpC mutasyonlarının seftazidim-avibaktam’a karşı da çapraz dirence yol açtığı, aynı izolatlarda piperasillin-tazobaktam ve imipenem MIK değerlerinde ise azalma olduğu tespit edilmiş.]]> Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansı gerekli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643 WHO AWaRe sınıflamasına göre hastanede yatan hastalar için kullanılan antibiyotik tedavileri değerlendirilmiş http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5718 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5718 JAC’de yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre; değerlendirmeye alınan 69 ülke içerisinde orta gelirli ülkelerde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı giderek artarken, bazı ülkelerde hala (Örn, Gine, Nijerya) uygun antibiyotik tedavisine erişim sorunu dikkati çekiyor.

]]>
Aşılamada artık milliyetçi olmaktan uzak durulmalı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5717 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5717 NEJM’de yayınlanan bu yazıda tüm ülkelerde aşılanmanın eşit bir şekilde uygulanmasının önemi ve buna yönelik yapılması gerekenler ele alınmış.

]]>
Anti-SARS-CoV-2 antikorlarının transplasental geçişi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5716 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5716 COVID-19 fetal-maternal sağlığı olumsuz yönde etkiliyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5715 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5715 Oxford-Astrazeneca aşısı B.1.1.7 varyantına karşı ne kadar etkili? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5714 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5714 COVID-19 ilişkili oral kavite tutulumu: Nature Medicine Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5713 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5713 Toplum Kökenli Pnömoni'de Beta-laktam tedavi süresi daha da kısalıyor: Lancet makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5712 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5712 Ciddi COVID-19 daha uzun süreli nötralizan antikor yanıtı ile ilişkili: Lancet microbe makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5711 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5711 Singapur’dan yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre COVID-19 geçirip iyileşen hastalarda nötralizan antikor yanıtları ciddi farklılık arz ediyor. Ancak ciddi hastalık ile persistan nötralizan antikor yanıtı arasında ciddi bir ilişki olduğu tespit edilmiş. Buna karşın, hastalık ciddiyeti ile T hücre yanıtı arasında benzer ilişkiye rastlanmamış.

]]>
: Influenza ve SARS-CoV-2'ye karşı birlikte koruyan aşıların geliştirilmesine ihtiyaç var http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5710 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5710 Bu sene maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum nedeniyle ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde her zamankinden çok daha az grip vakası gözlendi. Ancak COVID-19’un da mevsimsel grip veya soğuk algınlığı gibi önümüzdeki yıllarda endemik hale gelebileceğini ve influenza A infeksiyonu geçirmiş olmanın ACE2 ekspresyonunu artırarak daha ciddi COVID-19 gelişimine katkıda bulunduğunu gösteren araştırmalar göz önüne alındığında, gelecekte pan-flu-COVID-19 aşısına ihtiyaç olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

]]>
Toplum aşılanması sürü bağışıklığı için olmazsa olmaz: Lancet Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5709 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5709 Wuhan’da yapılan bu çalışmada 9542 toplumdan seçilen katılımcıya ait anti-SARS-CoV-2 antikor pozitifliği ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmiş. Buna göre, antikor pozitifliği tüm katılımcıların %6,9’unda tespit edilmiş. Bunların %40’ında nötralizan antikor varlığı gösterilmiş. Ayrıca, Nisan-Aralık arasındaki takipte nötralizan antikor pozitiflik oranının sabit seyrettiği de rapor edilmiş.  ]]> INSPIRATION çalışması sonuçları: JAMA Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5708 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5708 Daha önce medRvix’te yayınlanan (REMAP-CAP-ACTIV4a-ATTACC) randomize kontrollü çalışma sonuçlarına benzer bir şekilde bu çalışmada da standart profilaktik antikoagülan tedaviye kıyasla orta (intermediate)-doz profilaktik antikoagülan tedavinin 30 günlük mortalite, ECMO ihtiyacı ve arteriyel-venöz tromboz gelişiminden oluşan birleşik sonlanım noktası üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı gösterilmiş.  

]]>
Oxford-Astrazeneca aşısı B.1.351 varyantına karşı koruyucu mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5707 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5707 NEJM’de yayınlanan çalışma sonuçlarına göre aşının B.1.351 varyantı ile gelişen hafif-orta şiddetli COVID-19 gelişimini önlemede neredeyse hiç etkinliği yok (etkinlik %10,4). Ancak hiçbir hastada ciddi COVID-19 geliştiği gözlenmemiş.  ]]> SAFER Çalışması Sonuçları: JAMA Pediatrics Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5706 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5706 Clofazimin SARS-CoV-2'ye karşı etkili mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5705 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5705 SARS-CoV-2 B.1.1.7 varyantı ile ilgili yeni bir analiz: Nature makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5704 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5704 İngiltere varyantı (B.1.1.7) sadece bulaşıcılığı değil ölüm riskini ve hastalık ciddiyetini de olumsuz yönde etkiliyor. 

]]>
Tedavi dozunda antikoagülan vermek ciddi COVID-19 hastalarında fayda sağlamıyor http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5703 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5703 COVID-19 reinfeksiyon, relaps ve tekrar eden PCR pozitifliği tanımları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5702 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5702 Yazarlar; mikrobiyolojik olarak konfirme edilmiş reinfeksiyon, klinik reinfeksiyon ve epidemiyolojik reinfeksiyon kavramlarını tanımlamaya çalışmışlar. 

]]>
Çocuklarda (<10 yaş) SARS-CoV-2 infeksiyonuna karşı yatkınlık neden daha az? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5701 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5701 Avustralya’dan araştırıcıların yaptığı bu araştırmanın sonuçlarına göre bunun en temel sebebi çocuklarda SARS-CoV-2’ye karşı görülen doğal bağışık yanıtın (Tip 1 IFN ve tip 3 IFN) erişkinlere göre daha güçlü olması. ]]> Güney Afrika'dan endişe verici bir SARS-CoV-2 variantı daha tanımlandı: Nature Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5699 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5699 Reseptör bağlayıcı bölgesinde (K417N, E484K, N501Y) üç kritik mutasyon taşıyan bu yeni variant muhtemelen daha bulaşıcı ve bağışık yanıttan (örn, nötralizan antikor) kaçışta daha başarılı. 

]]>
Ciddi COVID-19'a ilerleyişi ön gören bir araç: Ann of Intern Med Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5698 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5698 SCARP adı verilen bu araç, hastanede yatan orta şiddetli COVID-19 vakalarının ilk ön dört günlük dönemde ciddi hastalık ve ölüme ilerleyişini ön görmek için geliştirilmiş. Bugüne kadar geliştirilen araçlardan en önemli farkı dinamik olarak bir ön görüde bulunabiliyor olması. ]]> Böbrek nakli alıcılarında asemptomatik bakteriüri olgularına yaklaşım: CMI Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5697 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5697 Belçika ve Fransa’dan araştırıcıların yürüttükleri açık etiketli randomize kontrollü çalışmada nakil olduktan sonra 2 ay ve daha uzun zaman geçmiş böbrek nakli alıcılarında asemptomatik bakteriuri varlığında bir gruba (n=100) antibiyotik tedavisi verilmiş ikinci gruba ise herhangi bir antibiyotik tedavisi verilmemiş (n=99). 

]]>
Ivermektin, hafif COVID-19 tedavisinde semptom süresini kısaltmada etkisiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5696 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5696 Türkiye'de yürütülen Coronavac aşısı Faz 3 çalışması sonuçları açıklandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5695 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5695 HIV ve Tüberküloz infeksiyonu birlikte olan ve rifampisin alan hastalarda Raltegravir ile Efavirenz temelli antiretrovirial tedaviler kıyaslanmış http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5693 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5693 COVID-19 tedavisinde konvelesan plasma etkisiz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5692 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5692 REMAP-CAP çalışması NEJM'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5691 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5691 Pfizer-BioNtech mRNA Aşısı Gerçek Yaşam Verisi: NEjM Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5690 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5690 İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş. ]]> COVID-19 için 3 ayrı klinik fenotip: Lancet Infect Dis Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5689 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5689 IDSA tedavi kılavuzunu güncelledi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5688 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5688 Ciddi COVID-19 hastalarında bulaştırıcılık daha uzun sürüyor: CMI Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5687 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5687 İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4 haftaya kadar) tespit edildiği gösterilmiş. Aynı süre hafif ve ayaktan tedavi edilmiş hastalarda maksimum 10 gün olarak tespit edilmiş. Alınan örneklerde uzun süre canlı virüs varlığına yüksek nötralizan antikor varlığında bile rastlandığı belirtilmiş. Bu sonuçlar ciddi hastalar için uygulanması gereken karantina süresini etkileyecek gibi görünüyor. ]]> ChAdOx1 nCoV-19 aşısı ile ilgili yeni bir analiz: Lancet Makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5686 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5686 Oxford-Astrazeneca ortaklığının ürettiği COVID-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. 4 ayrı randomize çalışmanın bir arada analiz edildiği bu araştırmaya göre, tek doz aşının etkinliği %76 (22-90 gün arası dönemde) olarak raporlanmış. Eğer aşı 2 doz olarak uygulanırsa; 12 hafta arayla uygulanması daha kısa aralıkla uygulanmasına kıyasla daha etkin (%81,3 vs %55,1) olarak tespit edilmiş.

]]>
COVID-19 ve Toplum Etkinliği... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5685 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5685 Çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı, tamamı TÜBİTAK YouTube Kanalında canlı yayınlanacak etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecektir.

 

 

]]>
Güney Afrika varyantına karşı Çin Aşısı (inaktive virus aşısı) koruyucu mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5684 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5684 Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5683 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5683 Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.

]]>
Bedaquiline ve delamanid tedavilerinin QT üzerine etkisi: Lancet Infect Dis makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5682 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5682 Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.

]]>
mRNA aşıları sonrasında anafilaksi vakaları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5681 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5681 Amerika’da 14.12.2020-18.01.2021 tarihleri arasında uygulanan yaklaşık 9.9 milyon doz PfizerBioNtech ve 7.5 milyon doz Moderna mRNA COVID-19 aşılamasından sonra ortaya çıkan ve CDC tarafından onaylanan anafilaksi oranları raporlanmış.

]]>
RECOVERY-TOCILIZUMAB sonuçları MedRvix'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5680 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5680 RECOVERY-TOCI sonuçları yayınlandı. Buna göre, hipoksemisi ve sistemik inflammasyon bulguları olan (CRP ≥ 75 MG/L) ve hastaneye yatırılan hastalarda Tocilizumab tedavisi, solunum desteği seviyesinden (invaziv mekanik ventilasyon, non-invaziv mekaniz ventilasyon, nazal oksijen) bağımsız olarak 28. güne kadar hayatta kalma ve diğer sonlanım noktaları üzerine olumlu etki yaratıyor. ]]> Yeni ortaya çıkan SARS-CoV-2 variantları mRNA aşılarının düzenli olarak yenilenmesini gerektirebilir: Nature makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5679 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5679 Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.

 

]]>
EIDD 2801, hem akut SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu tedavisi hem de profilaksisinde umut vaad eden bir ajan olarak görünüyor: Nature makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5678 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5678 09.02.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu araştırmada North Carolina Chapel Hill Üniversitesi’nden araştırmacılar immun sistemi başkılanmış farelere cilt altından insan akciğer dokusu enjekte ederek tüm insan akciğer hücre alt tiplerini içeren insan akciğer implantları oluşturmuşlar (LoM). Bu sayede hem SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu patogenezi ve patobiyolojisi hakkında analizler yapmışlar hem de EIDD 2801 molekülünün tedavi ve profilaksideki etkinliğini incelemişler.

]]>
Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda iki farklı skorlama sisteminin infektif endokardit varlığını ön görmedeki başarısı değerlendirilmiş http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5677 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5677 Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.]]> Invaziv Aspergilloz primer tedavisinde isavukonazolden sonra posakonazol de vorikonazole alternatif olarak sunuluyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5676 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5676 26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.

]]>
IDSA COVID-19 tedavi kılavuzunu yeniledi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5675 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5675 11 Nisan 2020 tarihinden bu yana düzenli olarak COVID-19 tedavisi önerilerini güncelleyen IDSA, 03.02.2021 tarihinde COVID-19 tedavi önerileri kılavuzunu yeniledi. 

]]>
Yüksek viral yük, SARS-CoV-2 bulaş riskini ciddi anlamda artırıyor: Lancet Infectious Diseases makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5673 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5673 İspanya’dan yapılan bu araştırmada 282 kümelenme incelenmiş ve SARS-CoV-2 bulaş riskini etkileyen faktörler analiz edilmiş. ]]> 60 yaş ve üzerinde CoronoVac aşısını değerlendiren Faz 1/2 randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma Lancet Infectious Diseases'de yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5674 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5674 Çin’den yapılan bu araştırmanın faz 1 aşamasında, katılımcılara iki blok halinde 28 gün arayla 3 ug ve 6 ug dozlarda aşı uygulanmış. Katılımcılar 2:1 oranında aşı ve plasebo koluna dahil edilmiş. Faz 1’de (24:24:24) toplam 72 hasta incelenmiş. Faz 2’de ise katılımcılar 2:2:2:1 oranında sırasıyla 1.5 ug (100 hasta), 3 ug (100 hasta), 6 ug (100 hasta) ve plasebo (50 hasta) kollarına dahil edilmiş. En az bir doz aşı olmuş katılımcılarda her aşı olduktan sonraki 28 gün içinde ortaya çıkan yan etkiler birincil güvenlik sonlanım noktası olarak araştırılmış. Birincil immün yanıt sonlanım noktası olarak ise; iki doz aşı olduktan sonraki 28. günde test edilen nötralizan antikor yanıtları değerlendirilmiş.

]]>
Gam-COVID-Vac (Rus aşısı) faz3 çalışmasının ara analiz sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5671 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5671 Aşının etkinliği %91,6. Ciddi COVID-19 gelişimini önlemekteki etkinliği %100. Farklı yaş gruplarında etkinlik daima %87’nin üzerinde. 60 yaş üzerinde etkinlik %91,8. Aşı ilişkili mortalite yok. Aşı ilişkili yan etkiler genellikle grade 1-2 düzeyinde. ]]> MIS-C başlangıç tedavisinde ıv metilprednizolon+IVIG tek başına IVIG tedavisine göre daha başarılı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5672 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5672 İngiltere’den bildirilen konsensus raporunun aksine JAMA’da yayınlanan bu prospektif gözlemsel çalışmada propensity skora göre eşleştirilmiş analizlerde ve duyarlılık analizlerinde IV metilprednizolon+IVIG tedavisi tek başına IVIG tedavisine göre daha başarılı görünüyor.

]]>
Düşük ve orta gelirli ülkelerde 10 farklı patojene karşı uygulanan aşıların sağlık üzerine etkisi araştırılmış http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5670 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5670 98 düşük ve orta gelirli ülkenin değerlendirildiği bu araştırmada 10 farklı patojene karşı uygulanan aşılama programlarının sağlık etkisi bir modelleme çalışması ile ortaya konulmuş. 

]]>
Tüberküloz triajında ve tanısında periferik kandan RNA signature yöntemi ne kadar başarılı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5668 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5668 Güney Afrika’da yapılan 2923 hastanın (1139 RISK11+, 1784 RISK11-) değerlendirildiği çalışmada hastaların periferik kan örneklerinden bakılan RISK11 RNA signature yönteminin tanısal ve prognostik performansları ile RISK11 pozitif olan hastalarda haftalık yüksek doz INH ve rifapentin rejiminin tüberküloz gelişimini önlemedeki başarısı araştırılmış.

]]>
CORIMUNO-ANA-1 çalışması sonuçları Lancet'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5669 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5669 Hafif-orta (3lt/dk ve üzeri nazal oksijen alan WHO-CPS skoru 5’in üzerinde olmayan ve yoğun bakım ihtiyacı olmayan) COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede tedavi edilen hastalarda, anakinra tedavisinin standart tedavi ile beraber verilmesinin bir faydası yok.

]]>
2 doz uygulanan aşıların ilk dozları uygulandıktan sonra daha çok insanı aşılamak maksadıyla ikinci doz aşılar birkaç ay ertelenip eldeki aşıları hiç aşılanmamış kişilere uygulamak ne kadar doğru? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5667 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5667 İngilitere’deki uygulamadan sonra The Washington Post’ta Dr. Bob Wachter tarafından kaleme alınmış yazı ile beraber bu konudaki tartışmalar Amerika’da da alevlendi. Acaba elinizde 20 milyon doz aşı olsa, bu aşıları ilk doz aşıyı (prime-dose) olmuş kişileri zamanında aşılamak için mi kullanırsınız; yoksa 20 milyon hiç aşı olmamış kişiyi aşılayıp ikinci doz aşı günü gelmiş kişileri birkaç ay sonra mı aşılarsınız?

]]>
COLCORONA çalışması sonuçları medRvix'te yayınlandı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5665 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5665 Ayaktan tedavi edilen hasta grubunda kolşisin kullanımının, hastaneye yatırılma ve mortaliteden oluşan bileşik (composite) sonlanım noktasına etkisinin araştırıldığı randomize kontrollü çalışma sonuçları (COLCORONA) medRvix’te yayınlandı. 

]]>
Çin'de ayaktan tedavi edilen hastalarda antibiyotik tedavilerinin uygunluğu değerlendirilmiş. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5666 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5666 91 ilden 139 ikinci ve üçüncü basamak hastanenin değerlendirildiği bu çalışmada, ayaktan tedavi edilen (poliklinik şartları ve acil servis) hastalara uygunsuz antibiyotik reçetelenme oranı %51,4 olarak tespit edilmiş.

]]>
İran?da 18 ilde yapılmış bir anti-SARS-CoV-2 antikor seroprevalans çalışması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5663 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5663 21.12.2020 tarihinde Lancet Infectious diseases dergisinde yayınlanan bu çalışmada, 5372 temas riski yüksek, 3530 genel toplumdan olmak üzere toplam 8902 katılımcı, duyarlılığı %71.8 ve özgüllüğü %98.2 olan bir ELISA kiti ile anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM antikor pozitifliği açısından taranmış. ]]> İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı Pfizer-BioNTech aşısı etkili mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5664 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5664 Dün bioRvix’de yayınlanan ve henüz hakem değerlendirmelerinden geçmemiş araştırmada, genetiği değiştirilerek İngilitere ve Güney Afrika varyantlarındaki diken proteinlerde meydana gelen kimi mutasyonların elde edildiği 3 farklı varyanta karşı BNT162b2 aşısı olmuş kişilerden elde edilen serum örneklerinde yeterli miktarda nötralizan antikor olduğu tespit edilmiş. 

]]>
Hafif ve Ciddi COVID-19 vakalarındaki immunolojik yanıtın biribirinden farklı olduğunu ve bunun hastalık ciddiyeti üzerine etkisini gösteren bir araştırma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5660 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5660 25.01.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, hafif/orta ve ciddi COVID-19 vakalarında tam kandan elde edilen temel hücresel yapılardaki ve anti-SARS-CoV-2 antikor yanıtlarındaki farklılıklar analiz edilerek ilgi çekici bir immunolojik değerlendirme yapılmış.]]> Akut apandisitte Ertapenem ve Oral Levofloksasine karşı Moksifloksasin... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5662 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5662 Amerika'da Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılamasına Karşı Tutumlarını İnceleyen Bir Araştırma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5658 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5658 25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. ]]> Amerika'da Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılamasına Karşı Tutumlarını İnceleyen Bir Araştırma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5659 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5659 25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. ]]> Orta şiddetteki COVID-19'da "full" doz heparinle antikoagülasyon profilaktik dozdan daha etkili: NIH çalışmalarının ön sonuçları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5654 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5654 COVID-19 hastalarında tedavi yaklaşımı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5656 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5656 Yeni bir adenovirüs vektör aşısının Faz 1-2a sonuçları yayınlandı. NEJM'de makale. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5652 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5652 COVID-19'u ağır geçirenlerde otoantikorlar sorumlu olabilir: Nature News ve medRxiv'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5651 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5651 SARS-CoV-2 çalışmalarında plasebo kolunun devamı konusunda etik sorunlar: JAMA'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5650 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5650 Sinovac'ın CoronaVac aşısına ilişkin son gelişmeler: Nature News http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5649 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5649 SARS-CoV-2 bulaşını engellemek için araba içinde seyahat ederken camlarınızı açın: Science Advances'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5648 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5648 CoronaVac aşısında farklı etkinlik rakamları kafa karıştırıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5646 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5646 Çinli aşı üreticisi Sinovac firması tarafında geliştirilen CoronaVac isimli inaktive aşı ile ilgili Türkiye, Brezilya ve Endonezya'dan yayınlanan etkililik verileri önemli farklılıklar içeriyor.]]> Sistem altyapı güncellemesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5647 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5647 Tocilizumab yoğun bakıma yatan COVID-19'lu hastalarda mortaliteyi azaltıyor. medRxiv 7.1.2021 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5642 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5642 COVID-19'lu yaşlılarda erken başlanan plazma tedavisi ağır hastalığı önlüyor: NEJM'de randomize çalışma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5641 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5641 COVID-19 aşıları: İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü online semineri-6 Ocak 2021 Saat 19:00 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5640 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5640 Yeni ve daha bulaşıcı olan mutant coronavirus PCR testlerini yalancı negatif yapabilir: Imperial College Raporu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5639 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5639 ]]> JAMA'da en çok okunan COVID-19 makaleleri; serbest erişim... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5638 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5638 Yenidoğanda SARS-CoV-2 geçişi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5637 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5637 JAMA’da yayınlanan çalışmaya göre 127 SARS-CoV-2’li gebe annenin izlenmesinde bebeklere maternal geçiş olmadığı görüldü. Kordon kanında antikor saptanan  77 bebeğin incelenmesinde sadece bir bebekte nukleokaspid’e yönelik IgM görüldü. 88 plasentanın hiçbirisinde virüs saptanmadı.  ]]> FDA influenza ile temas sonrası Xofluza (baloxavir marboxil)'yı onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5615 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5615 Xofluza (baloxavir marboxil) tablet ya da granül şeklinde. Onay 12 yaş ve üzeri için ilk 48 saatte kullanılmak üzere verildi.]]> JAMA ve JAMA Network’ta 2019’un en çok okunan 20 makalesi (altmetric ölçümü).. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5356 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5356 Lancet, 2020 yılı yayınlarını gönderiyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5636 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5636 ]]> COVID taburculuğu sonrası yeniden hastaneye yatış ve ölüm... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5634 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5634 ]]> Tip 3 Poliovirüs eradike edildi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5349 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5349 Diyabetik ayak osteomyelitinde Rifampin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5350 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5350 Procalcitonin infeksiyon pratiğinde işe yarıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5352 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5352 FDA komitesi, Moderna mRNA-1273 COVID aşısına acil kullanım onayı verdi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5632 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5632 COVID-19 Guillain-Barre ilişkisi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5633 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5633 WHO, NIH ve IDSA COVID-19 tedavi kılavuzlarını güncelledi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5630 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5630 lopinavir/ritonavir, ve azithromisin kullanımına karşı. Kılavuzların hepsi 6 mg/gün deksametazonu ağır hastalarda önerirken oksijen gereksinimi olmayanlarda hastaneye yatmış olsalar bile önermemekte. IDSA ve NIH tocilizumab, bamlanivimab, ve rekonvalesan plazma önermemekte. Oksijen desteği alanlarda 5 gün remdesivir önerilirken; remdesivir mekanik ventilasyon alanlarda önerilmemekte. NIH, ağır hastalıkta remdesivir ve kortikosteroidi birlikte önerirken, WHO remdesivire karşı.   

]]>
COVİD, İnfluenza değildir.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5631 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5631 Yeni tanı kanser hastalarında COVID-19 riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5629 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5629 ECMM/ISHAM uzlaşısı: COVID-19 hastalarında Invazif Aspergillus... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5628 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5628 FDA, BNT162b2 aşısını onayladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5627 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5627 BNT162b2 mRNA Covid-19 aşı (BioNTech ve Pfizer) sonuçları NEJM'de yayınlandı.... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5626 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5626 PPI kullanımı ciddi COVID-19 riskini artırıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5624 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5624 CMI: COVID-19 hastalarında bakteriyel koinfeksiyon ve sekonder enfeksiyon.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5625 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5625 Antiviral ilaçların varlığında Hepatit C ve hepatosellüler kanser: JAMA'dan... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5621 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5621 Otoimmun nörolojik hastalıklarda immunsupresyon COVID-19 için risk değil... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5622 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5622 İngiltere COVID-19 aşısını onayladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5623 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5623 ]]> Hidroksiklorokin'in ölümü..... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5620 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5620 Bakteriyemide tedavi süresi anketi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5619 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5619 SCARE Çalışma Grubu ve Queensland Üniversitesi tarafından düzenlenen bir anket çalışmasında bakteremili hastalardaki optimum tedavi süresinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bakteremi tedavisi ile uğraşan tüm hekimlerin katılmaya davet edildiği anketle ilgili ayrıntıları haberimizde okuyabilirsiniz.]]>